Biografie rewolucyjne w XIX i XX wieku – III Doroczna konferencja Fundacji im. Maxa Webera

Konferencja odbędzie się w Moskwie od 21–23 września 2017 roku po tytułem „Revolutionary Biographies in the 19th and 20th Century: Imperial – Inter/national – Decolonial“. Konferencja została zorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Moskwie.

Miejsce konferencji: Niemiecki Instytut Historyczny w Moskwie

Blog do konferencji oraz program: https://revbio.hypotheses.org/

Więcej informacji

12
gru
Kolokwium
Roman Smolorz (Uniwersytet w Ratyzbonie)
Czytaj więcej