Konferencja "Schweden in Mitteleuropa: Auswirkungen, Nachwirkungen und Gedächtnis" (Szwecja w Europie Środkowej. Skutki, następstwa, pamięć)

Konferencja zorganizowana we współpracy pomiędzy Muzeum w Lützen, Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Stiftelsen Lützenfonden w Göteborgu

22
lis
Kolokwium
Maren Hachmeister (Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Monachium)
Czytaj więcej