Warszawski NIH z wizytą w Bostonie

Celem odbywającego się co roku jesienią kongresu Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) jest stworzenie platformy wymiany myśli, idei oraz informacji,  służącej  promowaniu międzynarodowej, interdyscyplinarnej współpracy naukowej. Tematem tegorocznego kongresu, odbywającego się w dniach od 6 do 9 grudnia 2018 w Bostonie, był performance. Spotkanie to miało charakter jubileuszowy – ASEEES świętowało siedemdziesiątą rocznicę powstania, a coroczny kongres zorganizowano po raz pięćdziesiąty. W czasie konferencji odbyło się ponad czterysta pięćdziesiąt paneli tematycznych, około stu paneli dyskusyjnych oraz wiele wydarzeń towarzyszących. W obradach kongresu aktywny udział wzięło sześcioro pracowników NIH w Warszawie.

W panelu „Creating Regions: Case Studies of Lower Lusatia, Royal Prussia, and the Grand Duchy of Lithuania from the 17th to 20th Centuries” Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska oraz Zdeněk Nebřenský przedstawili wyniki badań pierwszego program badawczego “Regionalizacja i tworzenie regionów”. Komentarz do referatów wygłosił Florian Riedler z Uniwersytetu w Gießen. Podsumowując sesję zwrócił uwagę na znaczenie perspektywy regionalnej oraz podkreślił jej cechy charakterystyczne typowe dla analiz z zakresu historii, historii sztuki oraz studiów żydowskich.

Maria Cieśla specjalizująca się w badaniach historii Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim wzięła udział w panelu dyskusyjnym poświęconym monografii Adama Tellera, wydanej w 2016 r. w tłumaczeniu angielskim „Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century Lithuania: The Jews on the Radziwiłł Estates” (Stanford University Press). Sabine Jagodzinski  komentowała panel “Transottomanica: Performing Cross-Border Contacts between Eastern Europe and the Ottoman Empire, 17th-19th Centuries”. Poświęcony był on analizie wymiany przedmiotów i idei w tzw: „transosmańskim obszarze kontaktów”, który obejmował terytoria Monarchii Habsburskiej, Imperium Rosyjskiego oraz Osmańskiego, Polsko–Litewską Rzeczpospolitą, oraz państwa lenne Imperium Osmańskiego, takie jak: Chanat Krymski, Księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny, Siedmiogród.

W panelu „Monasteries, Network-hubs and Business-incubators: New Approaches to the History of Prisons in Russia, Prussia, and Poland” Felix Ackerman (NIH Warszawa), Matthias Kaltenbrunner (Uniwersytet Wiedeński) i Ekaterina Makhotina (Uniwersytet w Bonn) analizowali funkcjonowanie więzień jako przestrzeni znajdujących się w centrum życia społecznego. Ekaterina Makhotina omówiła to zagadnienie na przykładzie klasztornego więzienia w osiemnastowiecznej Rosji. Natomiast Felix Ackermann przedstawił bunt więźniów we Lwowie w roku 1902. Zwrócił szczególną uwagę na to, że szybkie stłumienie zamieszek było niemożliwe ze względu na specyfikę budynku więzienia, czyli dawnego klasztoru Brygidek we Lwowie. Matthias Kaltenbrunner, który do czerwca 2018 był stypendystą NIH, pokazał jak sieci kontaktów dawnych więźniów kształtowały tworzenie się nieformalnego rynku obrotu samochodami używanymi w początkach lat dziewięćdziesiątych.

Sabine Stach reprezentowała piąty program badawczy NIH „Funkcjonalność historii w później nowoczesności”. W panelu „History in Tourism – Tourism in History: Performative Perspectives on Touristic Interactions” Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Pavel Mücke (Instytut Historii Współczesnej w Pradze) i Sabine Stach (NIH Warszawa) dyskutowali o performatywnych oraz narracyjnych strategiach nadających autentyczności narracjom przewodników turystycznych w okresie od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku do czasów obecnych. Poza tym Sabine Stach prowadziła również panel „The Government of Dis/ability in Socialist Central Eastern Europe”, w którym omówione zostały w perspektywie porównawczej zagadnienia historii dzieciństwa, ze szczególnym uwzględnieniem psychicznych oraz społecznych dewiacji.

Wśród uczestników dorocznej sesji ASEEES nie zabrakło także dawnych stypendystek i stypendystów oraz partnerów współpracy NIH w Warszawie.

16
sty
Kolokwium
Sarah M. Schlachetzki (Universität Bern, Schweiz)
Czytaj więcej