Nowe pomieszczenia filii w Pradze

Cztery miesiące po rozpoczęciu działalności praska filia Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie może wprowadzić się do przewidzianego dla niej lokalu. Pomieszczenia w zabytkowym budynku przy ul. Valentinskiej na praskiej starówce, należącym do Instytutu Slawistycznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, będą użytkowane wspólnie z analogiczną filią Collegium Carolinum w Monachium. Oznacza to również nawiązanie ściślejszej współpracy z tą bawarską instytucją naukową – najważniejszą niemiecką placówką badającą dzieje i kulturę ziem czeskich i słowackich.

W formalnym objęciu pomieszczeń przez warszawski NIH 30 sierpnia 2018 r. wzięli udział dyrektor i kierowniczka administracji Instytutu Slawistycznego Akademii Nauk w Pradze dr Václav Čermák i Jana Šlechtová, dyrektor i kierownik administracji warszawskiego NIH,  prof. dr hab. Miloš Řezník i Helge von Boetticher oraz pracownicy obu filii dr Zdeněk Nebřenský (NIH) i dr Johannes Gleixner (Collegium Carolinum).

Na zlecenie czeskiej Akademii Nauk pomieszczenia zostały w tym roku dużym nakładem środków gruntownie wyremontowane z uwzględnieniem wymogów konserwacji zabytków. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Narodowej, Miejskiej Biblioteki w Pradze i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Karola.    

04
wrz
Pokaz filmu
Przegląd filmowy "Rok protestu. 1968 w kinie europejskim w Kielcach
Czytaj więcej