Gdańska konferencja „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”

Z okazji pięćsetnej rocznicy reformacji 17 i 18 października 2017 r. w historycznej sali Ratusza Starego Miasta w Gdańsku odbyła się konferencja „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”. Zorganizowały ją wspólnie – jako część większego cyklu imprez – Nadbałtyckie Centrum Kultury, które ma siedzibę w Ratuszu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, gdańska Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) z siedzibą w Krakowie, Archiwum Państwowe w Gdańsku oraz Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne sekcje były poświęcone osobie „pomorskiego reformatora” Jana Bugenhagena, regionalnym aspektom reformacji i ich następstwom kulturowym także poza kontekstem religijnym i wyznaniowym oraz roli kościołów ewangelickich w regionie Morza Bałtyckiego do dziś. Wśród aktywnych uczestników z Polski i Niemiec byli m.in. ewangelicki biskup Pomorza i Wielkopolski prof. dr hab. Marcin Hintz z Sopotu, a także historycy, literaturoznawcy, muzykolodzy, filmoznawcy, historycy sztuki i teolodzy z Gdańska, Warszawy, Słupska, Torunia, Opola, Hamburga i Greifswaldu. Szerokie spektrum tematyczne konferencji przyczyniło się do intensywnych dyskusji z różnych perspektyw merytorycznych i kulturowych. Dyrektor NIH w Warszawie prof. Miloš Řezník wygłosił referat o znaczeniu literatury reformacyjnej dla tworzenia się nowoczesnych narodów i konstytuowania się nowoczesnych znormalizowanych języków w Europie Środkowej, w krajach bałtyckich i w Skandynawii oraz poprowadził jedną z części konferencji. Opublikowanie po polsku wystąpień wygłoszonych na konferencji przewidziano na jesień 2018 r.

W ramach programu konferencji otwarto w Gdańsku dwie niewielkie wystawy: jedną o Janie Bugenhagenie w centrum kulturalnym świeżo odnowionego gotyckiego kościoła św. Jana, a drugą o życiu kościelnym protestantów na Pomorzu w XIX i XX wieku w Archiwum Państwowym w Gdańsku.

28
sty
Imprezy Wykład
Prof. dr hab. Maciej Górny: Vaterlandszeichner. Geografen und Grenzen des Zwischenkriegseuropas.
Czytaj więcej