Jaką historię opowiadają dziś muzea? Dyskusja panelowa z okazji pojawienia się książki Anke te Heessen "Teorie muzeum"

10 października 2017 roku odbyła się w POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich prezentacja książki Anke te Heesen „Teorie muzeum”, która ukazała się jako 21. tom serii „Klio w Niemczech”.

W dyskusji udział wzięły autorka, prof. Anna Ziębińska-Witek (redaktorka naukowa polskiego przekładu i autorka wprowadzenia, UMCS) oraz Ewa Chomicka z POLIN. Rozmowę moderował dr hab. Marcin Napiórkowski (IKP UW). Wywoławcze pytanie spotkania brzmiało: Jaką historię opowiadają dziś muzea? Wypowiedzi dyskutantek wykraczały jednak poza to zagadnienie. Debata toczyła się wokół takich problemów jak: potrzeba istnienia dyscypliny naukowej, zajmującej się muzeami oraz zmiany w strukturach muzeów. Anke te Heesen podkreślała, że dynamikę muzeów należy analizować z perspektywy teoretycznej i historycznej, gdyż tylko w ten sposób możliwy jest opis ich współczesnej roli. Dyskusja pokazała ponadto, jak różne są definicje muzeum, wystawy czy obiektów. Rozmawiano o tym, czy dzisiejsze muzea powinny koncentrować się na swoich kolekcjach i wystawach czy też raczej na działalności edukacyjnej? Czy obiekt muzealny to wyłącznie rzecz? Jak zmienia się narracja ekspozycji wraz poszerzaniem definicji obiektu? Do rozmowy włączyła się także publiczność – zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktykujący muzealnicy.
 
Informacja o książce: Anke te Heesen, Teorie muzeum, tłum. Agata Teperek, red. nauk i wprowadzenie: Anna Ziębińska-Witek, Wydawnictwo Neriton: Warszawa 2016 (= Klio w Niemczech, t. 21).

22
paź
Wykład
Dr Zdeněk Uhlíř "Społeczność wiejska i społeczeństwo otwarte w Czechach w XIV wieku"
Czytaj więcej