Nominacja monografii Miloša Řezníka o arystokracji, ustroju stanowym i lojalności w Galicji w okresie rozbiorów Polski do nagrody „Pro Historia Polonorum”

Podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbył się 11–14 października 2017 roku w Krakowie, nominowano monografię prof. Miloša Řezníka Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien, 1772–1795 (Frankfurt a. M.: Peter Lang 2016, seria „Studien zum Mitteleuropäischen Adel”, t. 7) do nagrody „Pro Historia Polonorum”, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne co pięć lat za najlepszą obcojęzyczną książkę o polskiej historii. Wstępną selekcję przeszło tym razem 175 publikacji książkowych, które ukazały się na całym świecie w latach 2012–2016. Na „krótką listę”, złożoną z pięciu książek, trafiły dwie pozycje z Niemiec: oprócz monografii prof. Miloša Řezníka nominowano też pracę Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium 1864–1915 (Berlin: De Gruyter Oldenbourg 2015) prof. Maltego Rolfa (Uniwersytet w Bambergu), której polski przekład – Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915 – ukazał się również w 2016 roku w efekcie współpracy między NIH w Warszawie i Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego. Oba wyróżnienia odebrał prof. Miloš Řezník podczas uroczystego otwarcia Kongresu 11 października w obecności przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu.

22
paź
Wykład
Dr Zdeněk Uhlíř "Społeczność wiejska i społeczeństwo otwarte w Czechach w XIV wieku"
Czytaj więcej