Nowa publikacja: Gertrud Pickhan, "Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939"

W ramach serii „Klio w Niemczech“ ukazało się tłumaczenie monografii Gertrud Pickhan „Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939” (Warszawa 2017).

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, zwany w skrócie Bundem, był jedną z najważniejszych politycznych reprezentacji mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Jako wspólnota oparta na wspólnych przekonaniach i solidarności wniósł on również istotny wkład w rozkwit kultury jidysz w Polsce. Ponadto żydowska partia robotnicza wyróżniała się wysoko rozwiniętą polityczną kulturą refleksji i ścierania się opinii. Gertrud Pickhan demonstruje w swojej monografii, jak Bund za sprawą koncepcji autonomii narodowo-kulturalnej i praktykowanej wielokulturowości znacznie wyprzedził swój czas.

Gertrud Pickhan jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. W latach 1993–1997 jako pracownica naukowa brała udział w tworzeniu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Następnie przeniosła się do Instytutu Żydowskiej Historii i Kultury im. Szymona Dubnowa w Lipsku, obejmując stanowisko zastępcy jego dyrektor-założycielki. W 2000 r. została powołana na stanowisko profesora studiów polonoznawczych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie; od 2003 pracuje na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Gertrud Pickhan jest członkiem Rady Naukowej NIH w Warszawie.

Gertrud Pickhan: Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczym Bund w Polsce w latach 1918–1939. Tłum. Adam Peszke (Klio w Niemczech, 22). Warszawa: Neriton 2017. 480 str. 34 PLN. ISBN 978-8-3754-3425-5.

24
wrz
Wykład
Prof. Klaus Oschema, Ruhr-Universität Bochum: Europa-Vorstellungen im Mittelalter – ein Kontinent gewinnt Konturen
Czytaj więcej