Nowa publikacja: „Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze“

Człowiek ponowoczesny żyje w ciągłej teraźniejszości, a imperatyw elastyczności wymaga dostosowywania planów na przyszłość do kapitalistycznej gospodarki rynkowej. To jednak odbija się na przeszłości, gdyż historię można sprzedać jak każdy inny produkt. W jaki sposób ów hedonistyczny konsumeryzm odbija się na reprezentacjach przeszłości w przestrzeni publicznej?

Zakres tematyczny książki, w której publikują badacze z czternastu wiodących ośrodków akademickich w Europie, wykracza poza dotychczasowe metody analizy przeszłości w teraźniejszości, prowadzone pod hasłami polityki historycznej czy pamięci zbiorowej. Tematy tu podejmowane obejmują związki historii z mediami i gospodarką, są również zadawane pytania o skutki ekonomizacji przeszłości dla współczesnego rozumienia historii. 

Redaktorzy książki Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine Stach i Katrin Stoll są pracownikami naukowymi w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (Deutsches Historisches Institut Warschau).

Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine Stach, Katrin Stoll (red.): Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze. Kraków: Universitas 2017. 268 str. ISBN 97883-242-3037-2. Cena 39 zł.

07
sty
Wykład
Pavel Kladiwa: „Narodowa mobilizacja ludności wiejskiej na ziemiach czeskich, 1867-1914"
Czytaj więcej