Prof. dr Jerzy Kłoczowski in memoriam

Z przykrością przyjeliśmy wiadomość o śmierci
Prof. dr. hab. Jerzego Kłoczowskiego (1924–2017)
jednego z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku, wieloletniego Dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, prekursora prac z dziejów polskiego i europejskiego chrześcijaństwa,
z którym Instytut nasz miał zaszczyt i ogromną przyjemność wielokrotnie współpracować.
Zapamiętamy Go jako Wielkiego Uczonego i Wspaniałego Człowieka, otwartego na dialog i współdziałanie.

Dyrekcja i Pracownicy
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

10
lip
Konferencja
Border-Making and Its Consequences – interpreting evidence from the “post-colonial” and “post-imperial” 20th Century
Czytaj więcej