Prof. dr Jerzy Kłoczowski in memoriam

Z przykrością przyjeliśmy wiadomość o śmierci
Prof. dr. hab. Jerzego Kłoczowskiego (1924–2017)
jednego z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku, wieloletniego Dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, prekursora prac z dziejów polskiego i europejskiego chrześcijaństwa,
z którym Instytut nasz miał zaszczyt i ogromną przyjemność wielokrotnie współpracować.
Zapamiętamy Go jako Wielkiego Uczonego i Wspaniałego Człowieka, otwartego na dialog i współdziałanie.

Dyrekcja i Pracownicy
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

22
paź
Wykład
Dr Zdeněk Uhlíř "Społeczność wiejska i społeczeństwo otwarte w Czechach w XIV wieku"
Czytaj więcej