Ukazał się nr 4/2017 Newslettera NIH

Miło nam poinformować, że dostępny jest już nowy Newsletter. Numer 4/2017 ukazał się jak zawsze w dwóch wersjach językowych, po polsku i po niemiecku, oraz – obok formy drukowanej – także online na stronie internetowej Instytutu. Newsletter NIH w Warszawie informuje o zrealizowanych i planowanych imprezach oraz o najnowszych publikacjach z serii wydawanych przez NIH i przedstawia bieżącą działalność Instytutu.

17
sty
Kolokwium
Ansgar Holtmann (Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Czytaj więcej