Warszawski NIH na XI Zjeździe Czeskich Historyków w Ołomuńcu

NIH w Warszawie wziął udział w przygotowaniu XI Zjazdu Czeskich Historyków w Ołomuńcu, zorganizowanego w dniach 13–15 września 2017 r. przez tamtejszy Uniwersytet Palackiego i Związek Historyków Republiki Czeskiej. Dyrektor NIH w Warszawie prof. dr hab. Miloš Řezník działał od lata 2016 roku w komitecie organizacyjnym zjazdu, a Instytut – we współpracy z Instytutem Filozofii oraz Instytutem i Archiwum im. Masaryka Akademii Nauk Republiki Czeskiej – zajął się nadaniem tematycznego i programowego kształtu dwóm sekcjom.

W sekcji „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”, przygotowanej wspólnie z Instytutem Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, zaprezentowano z jednej strony noszący tę samą nazwę projekt badawczy NIH w Warszawie, z drugiej zaś metody badawcze, stosowane w Czechach i Niemczech. Drugi panel organizowany przez NIH w Warszawie we współpracy z Instytutem i Archiwum Masaryka Akademii Nauk Republiki Czeskiej dotyczył nowszej historiografii I wojny światowej (New Approaches to the History of the First World War in the Light of Its Centenary).
Ponadto prof. dr hab. Miloš Řezník wygłosił wykład wprowadzający „Polonistyka historyczna a porównanie historyczne” do sekcji specjalnej zjazdu „Studia polonistyczne”.
Zjazd Czeskich Historyków służy tradycyjnie także pogłębianiu kontaktów między związkami historyków Czech i Polski. W charakterze organizatorów, referentów i słuchaczy przybyło też wielu gości z Polski i Niemiec.
Dokładnie na rozpoczęcie zjazdu w praskim wydawnictwie Lidové noviny ukazała się obszerna synteza dziejów Polski, której powstanie koordynował prof. dr hab. Miloš Řezník. On też – wraz z mediewistami prof. dr. hab. Martinem Wihodą (Brno) i prof. dr. hab. Tomaszem Jurkiem (Poznań) oraz historykiem współczesności dr. Jiřím Friedlem (Brno) – jest jej autorem. Na zjeździe historyków w Ołomuńcu udało się po raz pierwszy zaprezentować i zaoferować zainteresowanym tę pierwszą od połowy lat siedemdziesiątych czeskojęzyczną syntezę historii północnego sąsiada Republiki Czeskiej.
Działania towarzyszące zjazdowi historyków miały związek z planowaną stałą obecnością warszawskiego NIH w Pradze. Jest ona przygotowywana we współpracy z Collegium Carolinum w Monachium. Nowa filia Instytutu podejmie pracę przypuszczalnie w pierwszych miesiącach roku 2018.

10
lip
Konferencja
Border-Making and Its Consequences – interpreting evidence from the “post-colonial” and “post-imperial” 20th Century
Czytaj więcej