Media elektroniczne i naukowe bazy danych


Zasoby elektroniczne (tylko z komputerów w NIH-u)

Biblioteka czasopism elektronicznych: EZB
Niemieckie archiwum czasopism naukowych DigiZeitschriften
JSTOR
eBooki ciando library
eBooki ProQuest
Informacyjne bazy danych: DBIS
Archiwum Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z.-BiblioNet
Archiwum Süddeutsche Zeitung SZ-LibraryNet


Spis zawartości czasopism

Przegląd czasopism w Wirtualnej Bibliotece Fachowej Europy Wschodniej (ViFaOst) - aktualizowana baza czasopism zajmujących się tematyką Europy Wschodniej

BazHum (Muzeum Historii Polski) - baza danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych


Inne zasoby elektroniczne

GeoPortOst zapewnia dostęp do map Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które nie zostały opublikowane niezależnie. Baza składa się z map tematycznych z danymi geograficznymi i ich kontekstem źródłowym i tworzy system informacji o przestrzeni historycznej.

Baza osób polskich i z Polską związanych z danymi bibliograficznymi i informacjami o zasobach z Biblioteki Państwowej w Berlinie.

23
maj
Kolokwium
Andrei Matsuk (Nacyjanalnaja akademija nawuk Bielarusi, Minsk)
Czytaj więcej