dr des. Gintarė Malinauskaitė

Pracownik naukowy

+370-5 269 0102
malinauskaite@dhi.lt


Nota biograficzna

Ur. w 1985 r. w Kownie; studia historyczne, politologiczne i latynoamerykańskie w Kownie, Berlinie i Budapeszcie; w 2017 r. obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie na temat „Medialne przypominanie Holokaustu na Litwie od 1990 r.”; od 2017 r. pracownica naukowa wileńskiego oddziału Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Bieżący projekt badawczy należy do czwartego zespołu badawczego (Przemoc i obca władza w „stuleciu skrajności”). Tematem projektu jest „Powojenny wymiar sprawiedliwości: Holokaust a procesy zbrodniarzy wojennych na Litwie radzieckiej”.

Inne obszary działalności:

Kultura pamięci i kultura historyczna na terenie Europy Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Litwy)
Badania nad Holokaustem
Ściganie karne zbrodni nazistowskich
Praktyka karna w Związku Radzieckim
Historia Litwy (XIX i XX wiek)


Publikacje

Monografia

Mediated Memories. Holocaust Narratives and Iconographies in Lithuania after 1990 (w przygotowaniu).

Artykuły

Filming One’s Own Memory: Jonas Mekas and His Double Displacement
, w: Christian Pletzing i in. (red.): Lager – Repatriierung – Integration. Leipzig: Biblion Media 2016, s. 183–201.

From Private to Public Memories: Vilna Ghetto Female Prisoners and Their Resistance in Documentary and Narrative Films, w: Andrea Peto i in. (red.): Women and Holocaust: New Perspectives and Challenges. Warsaw: Wydawnictwo IBL 2015, s. 206–232.

Erinnerung an den Holocaust und Antisemitismus in Litauen. Die Kehrseiten der Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, w: Stefanie Schüler-Springorum (red.): „Jahrbuch für Antisemitismusforschung” 23, Berlin: Metropol Verlag 2014, s. 57–64. 

Filmische Darstellung sexueller Gewalt im litauisch-deutschen Shoah-Film „Ghetto”, w: Jacob Guggenheimer i in. (red.): When we were gender… – Geschlechter erinnern und vergessen. Bielefeld: Transcript Verlag 2013, s. 291–304.

Film als Erinnerungsraum des Holocausts in Litauen. Jüdische Frauen zwischen Erinnern und Vergessen, w: Sylvia Paletschek i in. (red.): Geschlecht und Geschichte in populären Medien. Transcript Verlag 2013, s. 269–282.


Wyróżnienia

2017    Stypendium badawcze Fundacji Humboldta dla postdoktorantów (Berlin)
2014    Stypendium FAZIT na ukończenie doktoratu (Berlin)
2013    Stypendium doktoranckie, kolegium doktoranckie „Płeć jako kategoria wiedzy” (Berlin)
2009–2010    Stypendium Open Society Foundation, Central European University (Budapeszt)
2007–2009    Stypendium magisterskie DAAD (Berlin)


15
lis
Dyskusja panelowa
Nauki historyczne w dialogu: jak się robi historię? Public history między dyskursem specjalistów, polityką a popularnym przekazem
Czytaj więcej