Nota biograficzna

2001–2006 Studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie doktorant na uniwersytetach w Warszawie (od 2014) i w Augsburgu (od 2016), od 2006 roku współpracownik Ośrodka KARTA.

 

od 2016

Projekt Children Born of War – past, present and future (CHIBOW) realizowany  w ramach Horyzont 2020, jako Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORK (grant nr 642571). Jest to inicjatywa europejskich naukowców i przedstawicieli innych sektorów, mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat losów CBOW na przestrzeni XX wieku oraz jeszcze pełniejsze zrozumienie ich życiowych doświadczeń w czasie wojny, a także po zakończeniu konfliktów zbrojnych.


Zainteresowania badawcze

– Historia najnowsza, historia społeczna XX wieku, antropologia historyczna

– historia mówiona

– studia nad pamięcią


Publikacje

        Monografie

  • To wszystko człowiek widział. Wspomnienia wschowskich Kresowian, Wschowa: Urząd Miasta i Gminy Wschowa 2012.

       Wydawnictwa wspólne

  • (z Joanna Komperda i Karolina Żłobecka): Profesor Niezwyczajny: wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej, Kraków, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2011.

       Artykuły w czasopismach

  • “Libańczycy” i ich powojnenne losy w perspektywie biograficznej, w: "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", rok 5 (2015), ss. 35-56.
  • Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz. Świat, którego już nie ma, ed.
    Gałęziowski, J, w: "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", rok 5 (2015), ss. 143-197.
  • Polacy na Wschodzie. Mało znana kolekcja wspomnień, w: "Przegląd Hitoryczny, 3 (2015), ss. 595-605.

       Artykuły w tomach zbiorowych/ publikacje online 

  • (z Lidia Kowarsch): Polacy w Norwegii – fragmenty wspomnień, w: Poles in Norway (19th-21st C.). Selection of Materials, Kraków, Archiwum Państwowe w Krakowie, ss. 53-85.

Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

od 2017: Członek Polskiego Towarzystwa Socjologiczna (sekcja Badań Biograficznych)

2009–2011: Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

od 2009: Członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej


Aktualne wydarzenia

Brak dostępnych aktualności.
22
lis
Kolokwium
Maren Hachmeister (Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Monachium)
Czytaj więcej