Nota biograficzna

Felix Ackermann studiował kulturoznawstwo, historię i politologię na Uniwersytecie Viadrina oraz na London School of Economics; w ramach realizacji swojej pracy doktorskiej, którą obronił w roku 2008 we Frankfurcie n/Odrą, opracował historię etniczności w przestrzeni miejskiej, publikacja pt.: „Palimpsest Grodno“ ukazała się w serii wydawniczej „Źródła i Studia” Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, gdzie Felix Ackermann w roku 2006 był stypendystą; w latach 2000 do 2011, razem z polskimi i niemieckimi studentami współtworzył na Uniwersytecie Viadrina Instytut Historii Stosowanej; w Instytucie tym, w latach 2008 do 2011, wspólnie z Uniwersytetem w Lipsku oraz Fundacją „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” pracował nad programem wspierania Geschichtswerkstatt Europa; w latach 2011 do 2016 wykładał jako DAAD Visiting Associate Professor (profesor wizytujący z ramienia DAAD) na European Humanities University w Wilnie; na białoruskiej uczelni na uchodźctwie  na Litwie kierował Cetrum Niemcoznawstwa, a w Laboratory of Critical Urbanism odpowiadał za dziedzinę badawczą  Historyczna Antropologia Miejska; wspólnie z Uniwersytetem w Wilnie powołał do życia Colloquium Vilnense - interdyscyplinarny naukowy format dyskusyjny, nad którym, obecnie już z NIH, nadal sprawuje pieczę; od lutego 2016, w ramach nowego projektu naukowego NIH w Warszawie pracuje nad tematem Historia więziennictwa Rzeczypospolitej w czasach rozbiorów.


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym NIH nr 3 (Tożsamość narodowa i powiązania ponadnarodowe) i realizowany w ramach projektu naukowego: „Panoptikum. Historia więziennictwa Rzeczypospolitej w czasach rozbiorow”.

  • Antropologia historyczna miast

  • Etniczność, przemoc i migracja

  • Kulturoznawstwo stosowane

Publikacje

Publikacje książkowe

Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt. 1919–1991, Wiesbaden 2010.

Wydania wspólne

Wspólnie z Sören Urbansky (red.): Reframing Postwar Sovietization. Power, Conflict, and Accomodation, Special Issue, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, tom 64 (2016).

Wspólnie z Benjaminem Cope & Miodragiem Kuč (red.): Mapping Vilnius. Transitions of post-socialist urban spaces, Vilnius 2016.
 
Wspólnie z Benjaminem Cope & Siarhei Liubimau (red.): Mapping Visaginas. Sources of urbanity in a former mono-functional town, Vilnius 2016.
 
Wspólnie z Daivita Jackevičienė & Markus Witzel (red.): Drawing the 20th century. Comics on Lithuanian, Belarusian and German family stories, Vilnius 2016.

Wspólnie z Michaelem Galbasem (red.): Back from Afghanistan: Experiences of Soviet Afghan War Veterans in Transnational Perspective, Special Issue of the Journal of Soviet and Post Soviet Politics and Society, 2 (2015).

Wspólnie z Anną Boroffka i Gregorem Lerschem (red.): Partizipative Erinnerungsräume. Dialogische Wissensbildung in Museen und Ausstellungen, Bielefeld 2013.

Artykuły

Autosovietization. Migration, Urbanization and Social Acculturation in Western Belarus, w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, tom 64 (2016), str. 409–436.
 
Wspólnie z Olgą Sasunkevich: Die Republik Belarus als Migrationsgesellschaft, w: Belarus-Analysen, 10 (2016), str. 2–9.
 
Language, Discipline and Practice. The Chances and Limitations of Multidisciplinary Groupwork in a Transnational Setting, w: Mapping Vilnius. Transitions of post-socialist urban spaces, Vilnius 2016, str. 275–292.

Aktualisierte Gewalterfahrung. Litauens Geschichtspolitik und Russlands Ukrainekrieg, w: OSTEUROPA, 3 (2016), str. 111–128.

Pakt Ribbentrop–Mołotow. Czwarty rozbiór Polski?, w: Hans Henning Hahn, Robert Traba (red.), współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 1: Wspólne / Oddzielne, Warszawa 2015, str. 325–339.

The Spirit of Lukiškės. A prison as central space for the making of modern Vilnius, w: The Journal of Belarusian Studies, Vol. 8/2015, str. 42–69.

Wspólnie z Michaelem Galbasem: Back from Afghanistan: Experiences of Soviet Afghan War Veterans in Transnational Perspective, w: Special Issue Journal of Soviet and Post Soviet Politics, 2 (2015), str. 1–21.

Belarussische Dilemmata. Die Rezeption des Nobelpreises für Swetlana Alexijewitsch in Belarus, w: Belarus Analysen, Nr. 24/2015, str. 5–9.

Hitler-Stalin-Pakt. Die vierte Teilung Polens?, w: Hans Henning Hahn, Robert Traba (wyd.), przy współpracy z Maciejem Górnym i Kornelią Kończal: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Tom 1: Geteilt/Gemeinsam, Paderborn 2015, str. 343–358.

Lukiškių kalėjimas kaip XX a. Vilniaus istorijos mikrokosmosas, w: Rasa Čepaitienė (wyd.): Vietos dvasios beieškant, Wilna 2014. Str. 188–233.

Asablivasci Savetyzacyi pamjaci u Zakhodnjaj Belarusi, w: Arche 5/2014, str. 200–212.

Dziarzhauny antisemitysm u Saveckaj Belarusi kanca 1940ych – pachatku 1950ych gg.: Hrodzenski vodhuk Spravy Lekarau, w: Horad Sviatoha Huberta, 9/2014, str. 133–141.

Adna na ŭsich? Spadčina Elizy Ažeški ŭ Harodni XX st., w: Almanach sv. Huberta, Hrodna 2013, str. 75–89.

State antisemitism in Soviet Belarus. Peripheral repercussions of the Moscow Doctors Plot, w: Zajtshrift 3/2013, str. 82–90.

Haloŭnyja rysy savetyzacyi ŭ Zakhodnaj BSSR ŭ 1939–1991, w: Ales Lahviniec, Chulickaja Tatjana (wyd.): Belarus’ i belarusy sjarod susedyjaŭ: histaryčnyja stereatiypy i palityčnyja kanstrukty, Warszawa 2013, str. 123–133.

Mehr als eine Packung »Belomorkanal«. Solovki und die Erinnerung an den GULag, w: Katharina Kucher, Gregor Thum, Sören Urbansky (wyd.): Stille Revolutionen. Die Neuformierung der Welt seit 1989, München 2013, str. 173–188.

Angewandte Kulturwissenschaften. Partizipative Wissensproduktion in Theorie und Praxis, w: Felix Ackermann, Anna Boroffka, Gregor Lersch: Partizipative Erinnerungsräume. Theorie und Praxis dialogischer Wissensvermittlung in Museen, Bielefeld 2013, str. 51–70.

Z Anną Boroffka: Tandemführungen. Doppelt dialogische Wissensvermittlung in der Praxis, w: Felix Ackermann, Anna Boroffka, Gregor Lersch: Partizipative Erinnerungsräume. Theorie und Praxis dialogischer Wissensvermittlung in Museen, Bielefeld 2013, str. 81–95.

Die Grenzen von Multiperspektivität. Zur Inszenierung eines deutsch-polnischen Dialogs, w: Felix Ackermann, Anna Boroffka, Gregor Lersch: Partizipative Erinnerungsräume. Theorie und Praxis dialogischer Wissensvermittlung in Museen, Bielefeld 2013, str. 173–186.

Miestas kaip palimpsestas. Istorijos skaitymo ir rašymo vyksmas Gardine, w: Vasilijus Safronovas (wyd.): Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Bd. XXIV, Klaipėda 2012, str. 272–286.

Wspólnie z Jakobem Ackermannem, Anną Littke, Jacqueline Nießer i Juliane Tomann: Prikladnaja istorija, ili Publichnoe izmerenie proshlogo, w: Neprikosnovennyj zapas 3 (83)/2012.

Wspólnie z Magdą Abraham-Diefenbach: Angewandte Geschichte. Handeln im öffentlichen Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Denkmalschutz, w: Paul Zalewski, Joanna Drejer (wyd.) Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce. Doświadczenia, trendy, szanse. Deutsch-polnisches Kulturerbe und die Zivilgesellschaft im heutigen Polen. Erfahrungen, Trends, Chancen, Warschau 2012, str. 187–199.

Grenze. Bauwerk. Symbol. Die Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice, w: Ost-West 2/2012, str. 96–102.

Krieg und Identität. Ethnizität als staatliche Ordnungs- und alltägliche Wahrnehmungskategorie, w: Lehnstaedt, Stephan (wyd.): Alltag und Besatzung. Der Zweite Weltkrieg in Polen 1939–1941, Osnabrück 2012, str. 231–254.

Corporate Historical Responsibility. Geschichte als soziale Verantwortung von Unternehmen, w: Kühberger, Christoph, Pudlat, Andreas (wyd.): Vergangenheitsbewirtschaftung. Public History zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, Wien 2012, str. 70–78.

Druga wojna światowa i jej następstwa w Grodnie z perspektywy lokalnej, w: Edmund Dmitrow, Joachim Tauber (wyd.): Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji. Białystok i Wilno 1939 – 1941 – 1944/45, Białystok 2011, str. 277–306.

Demahrafichnae razburenne Harodni u 1939–1949 gg., w: Histarychny al´manach 17/2011, str. 29–63.

Die eigentliche Minderheit? Die staatliche Inszenierung belarussischer Ethnizität in der Republik Belarus, w: Bohn Thomas M. (wyd.): Ein weißer Fleck in Europa. Belarus zwischen Ost und West, Bielefeld 2011, str. 246–261.

Wojna i etniczność. Etniczność jako państwowa kategoria porządkująca i codzienna kategoria postrzegania w Grodnie od 1939 do 1949, w: Tomasz Chinciński (wyd.) Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, Gdańsk 2011, str. 454–487.

Museum Grodno. The city as an artefact, w: Herito 2 (3)/2011, str. 34–47.

Gedächtnis und Sowjetisierung. Eine transnationale Erinnerung an kommunistische Verbrechen in Westbelarus?, w: Kaminsky, Anna, Erinnerungsorte an die Opfer des Kommunismus in Belarus, Berlin 2011, str. 67–77.

Wspólnie z Juliane Tomann, Jacqueline Nießer, Anną Littke i Jakob Ackermann: Diskussion Angewandte Geschichte: Ein neuer Ansatz?, Version: 1.0, w: Docupedia-Zeitgeschichte, 15.2.2011, URL: docupedia.de/zg/Diskussion_Angewandte_Geschichte

Ze wsi do Grodna. Sowietyzacja Białorusi Zachodniej jako proces akulturacji migrantów wiejskich, w: Studia Białorutenistyczne 4/2010, str. 49–71.

Njameckaja akupacyja Horadni ŭ červeni 1941–lipeni 1944 gg., w: Arche 7/2010, str. 204–269.

Iz Wioski da Harodni. Savetyzacija jak praces kul’turnaj assimilacii viaskovych mihrantau, w: Arche 1/2010, str. 493–517.

Identyčnasc’ pa pašparce: uvjadenne aficyinych pasvedčannjaŭ asoby, w: Belarus’ i Hermanija: historyja i sučasnasc’: materyjaly Mižnarodnaj navukowaj kanferencyi, Minsk, 25 krasavika 2008, Siarhej Novikaŭ et al. (wyd.), Minsk 2009, str. 3–7.

Vom Dorf nach Grodno. Die Sowjetisierung Westweißrusslands als Akkulturationsprozess dörflicher Migranten, w: Thomas M. Bohn (wyd.): Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, München 2009, str. 335–359.

Stadt an der Memel: Grodno im 20. Jahrhundert, w: Thomas Serrier (wyd.): Nordost-Archiv 16/2006, str. 89–111.

Sowjetisierung und Ethnizität: Grodno 1938­–1961, w: Inter Finitimos 4/2006, str. 257–266.

Terra Transoderana. Eine Region neu denken, w: Tomann, Juliane, Vogenbeck, Bernd, Abraham-Diefenbach, Magda (wyd.): In Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska, Berlin 2008, str. 15–22.

Die Stadtbrücke Frankfurt (Oder) 1952–2002, in: Knefelkamp, Ulrich und Griesa, Siegfried (red.): Frankfurt an der Oder 1253–2003, Berlin 2003, str. 253–278.

Recenzje

Rudling, Per Anders:  The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906–1931. Pittsburgh 2015 , w: H-Soz-Kult, 07.04.2016, http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23743

Anna Lipphardt: Vilne. Die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust. Eine transnationale Beziehungsgeschichte, Paderporn 2010, w: Lithuanian Historical Studies 2015.

Swetlana Alexijewitsch: Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus, Berlin 2013, Zeitgeschichte Online, http://www.zeitgeschichte-online.de/kommentar/eine-kollektive-biographie-des-verlustes, 1.8.2015.

Bert Hoppe, Hildrun Glass (wyd.), Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, t. 7. Sowjetunion mit annektierten Gebieten I, Besetzte sowjetische Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikum und Transnistrien, Oldenbourg: München 2011, w: H-Soz-Kult, https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=43509, 1.2.2015.

Barbara Epstein: The Minsk Ghetto, 1941–1943. Jewish Resistance and Soviet Internationalism, 2008 Berkeley, w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas,  60 (2012), str. 433–434.

http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo-60-2012/h.-3/ReviewMonograph36635973, 1.8.2015.

Bohn, Thomas M.: Minsk – Musterstadt des Sozialismus. Stadtplanung und Urbanisierung in der Sowjetunion nach 1945, Böhlau Köln, Weimar, Wien 2008, Russian Review 71/2012, V. 1, str. 171–172.

Mick, Christoph: Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiesbaden 2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-085, 3.11.2011.

Rada, Uwe: Die Memel. Kulturgeschichte eines europäischen Stromes. Siedlerverlag, München 2010, Osteuropa 61/2011.

Herder-Institut (wyd.): Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte, Zeszyt 1: Görlitz/Zgorzelec, w: Interfinitimos 8/2010, str. 280–282.

Quinkert, Babette: Propaganda und Terror in Weißrussland 1941–1944. Die deutsche »geistige« Kriegsführung gegen Zivilbevölkerung und Partisanen, Paderborn i in. 2009, w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 3 (2011), http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo.e-reviews-2011/3/propaganda-und-terror-in-weissrussland-1941-1944, 1.7.2015.

Brakel, Alexander: Unter rotem Stern und Hakenkreuz. Baranowicze 1939 bis 1944. Das westliche Weißrussland unter sowjetischer und deutscher Besatzung. Paderborn i in.  2009, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 3/2011, http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo.e-reviews-2011/3/unter-rotem-stern-und-hakenkreuz-baranowicze-1939-bis-1944

Musial, Bogdan: Sowjetische Partisanen. Mythos und Wirklichkeit, Paderborn i in. a. 2009, w: Belarusperspektiven 47/2010, str. 34.

Loew, Peter Oliver; Pletzing, Christian; Serrier, Thomas: Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas, Wiesbaden 2006, w: H-Soz-Kult, 27.11.2007.

Bykau, Vasil: Doŭhaja daroha dadomu, Minsk 2004, w: Annus Bialoruthenicus, 9/2008, str. 247–249.

Żarnowski, Janusz: State, Society and Intelligentsia. Modern Poland and its Regional Context, Ashgate 2003, w: H-Soz-Kult, 4.7.2006.

Georg Stöber (Hrsg.): Polen, Deutschland und die Osterweiterung der EU aus geographischen Perspektiven, w: Osteuropa, 8/2004, str. 123–124.


Publiczna wymiana informacji nt. perspektyw naukowych

Die verheimlichten Massenmorde von Minsk. [Dwie wystawy o zbrodniach nazistowskich na terytorium ZSRR podczas drugiej wojny światowej], w: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.1.2017, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zwei-ausstellungen-ueber-massenmorde-von-minsk-14641152.html

Mein Litauischer Führerschein. Ausflüge zum Ende der Europäischen Union, ukaże się w marcu 2017 r. w wydawnictwie Suhrkamp. http://www.suhrkamp.de/buecher/mein_litauischer_fuehrerschein-felix_ackermann_46763.html

[Sprawozdanie z konferencji:] The World of Prisons. The History of Confinement in a Global Perspective. Late Eighteenth to Early Twentieth Century, w: H-Soz-Kult, 3.1.2017, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=6901

Gewaltige Zitronenpresse und Pantheon, w: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. November 2016, str. 12, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/polnische-nationalkirche-gewaltige-zitronenpresse-und-pantheon-14539842.html

Belarus und der Große Vaterländische Krieg, w:
http://www.nzz.ch/feuilleton/aktuell/belarus-und-der-grosse-vaterlaendische-krieg-freizeitpark-mit-stalin-ld.18413

Diese Flüchtlinge sieht man nicht, w: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. März 2016, str. 11., http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/auch-aus-der-ukraine-fliehen-menschen-nach-europa-14152038.html

Konkurrenz der Leidensgeschichten, w: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.3.2016, str. 10. http://plus.faz.net/evr-editions/2016-03-23/34990/222286.html

Das Modell Lukaschenko, in: Merkur 25.2.2016: http://www.merkur-zeitschrift.de/2016/02/25/das-modell-lukaschenko/

Gnose zu Alexander Lukaschenko, in: Dekoder, 22.1.2016, http://www.dekoder.org/de/gnose/alexander-lukaschenko/

Wer kommt alles aus dem Bullenkloster, Zur Krise der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, w: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.1.2015, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-stiftung-flucht-und-vertreibung-schlaeft-13996887.html

Milde und Kritik. Über die Reaktionen auf Swetlana Alexijewitschs Stockholmer Nobelpreis-Rede, w: Züricher Neue Zeitung, 13.12.2015, http://www.nzz.ch/feuilleton/kritik-und-milde-1.18662805

Wer wird hier eigentlich geehrt? Über die Diskussionen um Swetlana Alexijewitschs Nobel-Preis,w: in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.12.2015 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/literaturnobelpreis-2015-geht-an-swetlana-alexijewitsch-13957171.html

Wspólnie z Michaelem Galbasem: Von der Sowjetunion lernen? Neue Perspektiven für kulturwissenschaftliche Forschungen 25 Jahre nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan, w: Zeitgeschichte Online, http://www.zeitgeschichte-online.de/kommentar/von-der-sowjetunion-lernen, 1.9.2014.

Repercussions of the Grand Dutchy of Lithuania? The public perception of the Ukrainian War in Lithuania, w: The Ukrainian Crisis in the European Media and the Public Sphere, "Cultures of History" Forum, Lithuania, Version: 1.0, 27.06.2014, URL: http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=596&l=0
 
Wem gehört der Große Sieg: Die öffentliche Aushandlung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Belarus, w: Zeitgeschichte Online, 25.7.2014.
http://www.zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/wem-gehoert-der-grosse-sieg.

Managing the Empire: Konferenzbericht „Oblast, Republic and Eastern Bloc Countries as Soviet Peripheries and the Question of “Dependence”“, w: H-Soz-Kult, 23.1.2014
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5275

Minsk, Wilna und Bologna. Die Europäische Humanistische Universität im litauischen Exil, w: Thomas M. Bohn (wyd.): Bunte Flecken. München 2013, str. 199–211.

Wspólnie z Jennifer Schevardo: Werkstätten europäischer Erinnerung. Transnationale Perspektiven auf den Zweiten Weltkrieg, w: Geschichtswerkstatt Europa, Frankfurt (Oder) 2013. str. 5–14.

Transnationale Hochschulentwicklung als Chance: Östliche Partnerschaft, Bologna und Belarus, w: BelarusAnalysen 7 / 2012, str. 2–9.

Flucht und Vertreibung. Die Sammlung der Stiftung Brandenburg in Fürstenwalde, w: Museumsblätter (18), 1/2011, str. 14–15.

Wspólnie z Jacqueline Nießer: Im Hier und Jetzt. Angewandte Geschichte als gesellschaftliches Medium beidseitig der Oder, w: Hardtwig, Wolfgang; Schug, Alexander (wyd.): History Sells! Stuttgart 2009, str. 317–325.

Entlang einer Europäischen Grenze, in: Kilian, Monika / Knefelkamp, Ulrich (wyd.): Frankfurt Oder Slubice. Sieben Spaziergänge durch die Stadtgeschichte. Berlin 2003. str. 112–125.

PROJEKTY


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (Niemieckie Towarzystwo Wiedzy o Europie Wschodniej)

Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands e.V. (Związek Historyków Niemieckich)

Deutscher Museumsbund e.V. (Niemiecki Związek Muzeów)

Museumsverband Brandenburg e.V. (Związek Muzeów Brandenburgii)

Institut für angewandte Geschichte e.V. (Instytut Historii Stosowanej)

Memorial Deutschland e.V. (Memoriał Niemcy)


10
maj
Kolokwium
Johanna Bichlmaier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Czytaj więcej