Nota biograficzna

Urodzona w 1976r.; studia na Wydziale Historii i Anglistyki Uniwersytetu Bielefeld (1996-1998; 1999-2002) i  University of Ireland, Maynooth (1998-1999); 2000 - uzyskanie tytułu magistra; 2003-2008 – studia doktoranckie na Wydziale Historii, Filozofii i Teologii Uniwersytetu Bielefeld (ocena:”summa cum laude”); październik 2010 - styczeń 2013 - długoterminowy naukowiec wizytujący w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; od 2013-  wykładowczyni w Instytucie Anglistyki SWPS, Warszawa; od 2015 - pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym NIH nr 5 (Funkcjonalność historii w okresie późnego modernizmu) i realizowany jest w ramach projektu naukowego „Historiografia i korzystanie z historii w czasach późnej nowoczesności. Kolektywne symbole i reprezentacje Holokaustu w Niemczech i w Polsce”
Inne zainteresowania badawcze:

•    Studia nad Holokaustem, głównie historiografia Holokaustu i świadectwa
      Holokaustu

•    Historia Żydów w Polsce po Holokauście

 •   Ściganie zbrodni nazistowskich w Republice Federalnej Niemiec; debaty nt.  
      traktowania zbrodni nazistowskich

•    Teoria historiografii


Publikacje

Monografie
 
Die Herstellung der Wahrheit. Strafverfahren gegen ehemalige Angehörige der Sicherheitspolizei für den Bezirk Bialystok, Berlin 2012.

Redakcje naukowe i edycje źródłowe

(wspólnie z Alexandrą Klei i Anniką Wienert) Die Transformation der Lager. Annäherungen an die Orte nationalsozialistischer Verbrechen, Bielefeld 2011.

(wspólnie z Freią Anders i Karsten Wilke) Der Judenrat von Białystok. Dokumente aus dem Archiv des Białystoker Ghettos 1941-1943, Paderborn 2010.

(wspólnie z Freią Anders i Hauke-Hendrik Kutscher) Bialystok in Bielefeld. Nationalsozialistische Verbrechen vor dem Landgericht Bielefeld 1958-1967, Bielefeld 2003.
   

Artykuły w czasopismach


(wspólnie z Noah Benninga) Personal Engagement and the Study of the Holocaust: Redressing the Missed Conversation of the Past, w: Holocaust Studies. A Journal of History and Culture 20 (2014).

The non-engagement with the reality of the Holocaust in the Federal Republic of Germany or: On the non-reception of Jan Karski, w: Holocaust Studies. A Journal of History and Culture 20 (2014). 

Erinnerungsreden Szymon Datners: Frühe Zeugnisse eines Holocaust-Überlebenden aus Białystok, w: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts XI (2012), str. 309-332.

Mowy pamięci Szymona Datnera: wczesne świadectwa białostoczanina ocalonego z Holocaustu, w: Kwartalnik Historii Żydów 3, 243 (2012), str. 380-404.

Pogłoski w białostockim getcie. Przyczynek do historiografii Zagłady z perspektywy żydowskiej, w: Zagłada Żydów 8 (2012), str. 214-236.

Producing the Truth. The Bielefeld Trial and the Reconstruction of Events surrounding the Execution of 100 Jews in the Bialystok Ghetto following the “Acid Attack”, w: Dapim. Studies on the Shoah 25 (2011), str. 1-54.

Die Strafsache gegen Dr. Altenloh und Andere vor dem Schwurgericht des Bielefelder Landgerichts: ein ungewöhnlicher NS-Prozess?, w: Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg 95 (2010), str. 221-240.

Dr. Walter Sonntag. Anmerkungen zur Mentalität eines KZ-Verbrechers, w: Chaussee. Zeitschrift für Literatur und Kultur der Pfalz 24 (2009), str. 35-45.

Walter Sonntag – Ein SS-Arzt vor Gericht, w: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 10 (2002), str. 918-939.


Artykuły w edycjach źródłowych


O Walce i zagładzie białostockiego ghetta Szymona Datnera, w: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa (wyd.), Walka i zagładza białostockiego ghetta, Warszawa 2013, str. 91-107.

Artykuły w tomach zbiorczych

Hannah Arendts Lehren aus dem Eichmann-Prozess: Denken und Urteilen, w: Ingrid-Gilcher Holtey (wyd.), Eingreifende Denkerinnen. Weibliche Intellektuelle im 20. und 21. Jahrhundert, Tübingen 2015, str. 79-104.

Gerüchte im Białystoker Ghetto: Ein Beitrag zur Holocaust-Historiographie aus jüdischer Sicht, w: Imke Hansen/Katrin Steffen/Joachim Tauber (wyd.), Lebenswelt Ghetto. Alltag und soziales Umfeld während der nationalsozialistischen Verfolgung, Wiesbaden 2013, str. 130-153.

Deportacje Żydów z okręgu Białystok do obozu Zagłady w Treblince, w: Edward Kopówka (wyd.), Co wiemy o Treblince? Stan badań, Siedlce 2013, str. 119-141.

Szymon Datner – historyk białostockich Żydów, w: Barbara Olech/Jarosław Ławski (wyd.), Żydzi wschodniej Polski (seria I: Świadectwa i interpretacje), Białystok 2013,str. 223-248.

Antyżydowska polityka w Białymstoku z perspektywy niemieckich sprawców, w: Edmund Dmitrów/Joachim Tauber (wyd.), Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji. Białystok i Wilno 1939-1941 – 1944/45, Białystok 2011, str. 149-175.

Hitler’s unwilling Executioners? The Representation of the Holocaust through the Bielefeld Białystok Trial of 1965-1967,w: David Bankier/Dan Michman (wyd.), Holocaust and Justice. Representation and Historiography of the Holocaust in Post-War Trials, Jerusalem 2010, str. 159-193.

Die Białystoker Judenratsdokumente als Beweismittel in der Strafsache gegen Dr. Altenloh und Andere, w:   Freia Anders/Katrin Stoll/Karsten Wilke (wyd.), Der Judenrat von Białystok. Dokumente aus dem Archiv des Białystoker Ghettos 1941-1943, Paderborn 2010, str. 427-447.

Die „Räumung“ des Białystoker Ghettos in den Aussagen von „Täter-Zeugen“, w: Wolfgang Schulte (wyd.), Die Polizei im NS-Staat, Frankfurt a.M. 2009, str. 263-304.

Selbst- und Fremddeutung von NS-Tätern im Bielefelder Białystok-Prozess. Angeklagte und Richter zu den Deportationen aus Grodno, w: Andreas Wirsching/Jürgen Finger/Sven Keller (wyd.), Vom Recht zur Geschichte. Akten aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte, Göttingen 2009, str. 154-166.

Nationalsozialistische Gewaltverbrechen im Bezirk Białystok und ihre strafrechtliche Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland, w: INTER FINITIMOS. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte 4 (2006), str. 228-238.
 
„… aus Mangel an Beweisen“. Das Verfahren gegen Dr. Herbert Zimmermann vor dem Landgericht Bielefeld 1958/1959, w: Freia Anders/Hauke-Hendrik Kutscher/Katrin Stoll (wyd.), Bialystok in Bielefeld. Nationalsozialistische Verbrechen vor dem Landgericht Bielefeld 1958-1967, Bielefeld 2003, str. 54-75.
 
(wspólnie z Freią Anders i Hauke-Hendrik Kutscher), Der Bialystok-Prozess vor dem Landgericht Bielefeld 1965-1967, w: Freia Anders/Hauke-Hendrik Kutscher/Katrin Stoll (wyd.), Bialystok in Bielefeld, str. 76-133.


Recenzje


Sławomir Kapralski: Naród z popiołów: Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012,w:  www.pol-int.org/de/node/302

Polen in amerikanisch-jüdischer Literatur [recenzja do: Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction after World War Two], w: Einsicht 11. Bulletin des Fritz Bauer Instituts (2014), str. 97-98.

Frühe Holocaustforschung [recenzja do: Laura Jockusch, Collect and record! Jewish Holocaust documentation in early postwar Europe, Oxford 2012], w: Einsicht 9. Bulletin des Fritz Bauer Instituts (2013), str. 64-65.
 
Kindheitserlebnisse in Auschwitz: Otto Dov Kulkas‚ private Mythologie [recenzja: Otto Dov Kulka, Landscapes of the Metropolis of Death. Reflections on Memory and Imagination, London 2013], w: Einsicht 10. Bulletin des Fritz Bauer Instituts (2013), str. 77-78.

Der Holocaust und die jüdischen Historiker [recenzja do: David Engel, Historians of the Jews and the Holocaust, Stanford 2010], w: Einsicht 8. Bulletin des Fritz Bauer Instituts (2012), str. 58-59.

Erinnerte Geschichten: Jüdisches Leben in Łódz zwischen 1945 und 1950 [recenzja: Shimon Redlich, Life in Transit. Jews in Postwar Lodz, 1945-1950, Boston 2010], Einsicht 07. Bulletin des Fritz Bauer Instituts (2012), str. 93-95.

Review of: Michael Meng, Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in postwar Germany and Poland, Harvard 2011, Annual Bulletin of Historical Literature (2012).


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

2004–2007: stypendium doktoranckie Fundacji Studienstiftung des Deutschen Volkes;

Czerwiec - grudzień 2007: stypendium doktoranckie Fundacji Gerdy Henkel;

Październik 2010 – wrzesień 2012: stypendium naukowe DFG (Niemiecki Towarzystwo Badawcze);

Wrzesień – grudzień 2009 i kwiecień –lipiec 2010: stypendium post doktoranckie w NIH w Warszawie;

Październik 2012 – wrzesień 2013: post doktoranckie Fondation pour la Mémoire de la Shoah23
paź
Dyskusja panelowa
Pogranicze jako wizja i doświadczenie Dyskusja o dziejach pogranicza niemiecko-czeskiego po 1948 rok
Czytaj więcej