Badania historyczne w Polsce


Archiwa na portalach


Europejski Portal Archiwalny
Europejski Portal Archiwalny

Europejski Portal Archiwalny zapewnia dostęp do informacji na temat materiałów archiwalnych z różnych krajów europejskich, a także informacje na temat instytucji archiwalnych zlokalizowanych na całym kontynencie.

Archiwistyka.Pl
http://www.archiwistyka.pl/

Serwis branżowy oferujący również informacje na temat regulacji prawnych, digitalizacji i archiwów cyfrowych w Polsce i Europie.

Archnet - Naukowy Portal Archiwalny
Archnet - Naukowy Portal Archiwalny

Portal branżowy zajmujący się archiwistyką. Celem serwisu to dostarczanie środowisku archiwistów informacji o rozwoju archiwistyki oraz dostarczanie publikacji fachowych.

Digitalizacja.pl
http://digitalizacja.pl/

Serwis ma charakter ekspercki, jest tworzony dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów jak i doświadczonych pracowników.

iFAR - Internetowe Forum Archiwalne
iFAR - Internetowe Forum Archiwalne

Forum skierowane jest głównie do archiwistów, ale oferuje również informacje na temat archiwów i bibliotek cyfrowych.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Portal NDAP oferuje wyczerpujące informacje o archiwach państwowych i innych archiwach i bibliotekach w Polsce. Zawiera wskazówki do wyprowadzenia kwerendy i informuje o aktualnych projektach.

Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)
Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

Podstawowe zadania NAC to archiwizacja materiałów cyfrowych, archiwizacja zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmów, digitalizacja tradycyjnych materiałów archiwalnych, udostępnianie cyfrowych informacji i materiałów archiwalnych, także on-line.

Szukaj w Archiwach - Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)
Szukaj w Archiwach - Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA ma na celu opracowywanie informacji o zbiorach znajdujących się w archiwach na terenie całego kraju oraz udostępniać je w Internecie. W ten sposób powstanie ogólnodostępny system informacji o polskich zbiorach archiwalnych. Umożliwia to prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych, tworzenie pomocy archiwalnych oraz prowadzenie kwerend. Serwis szukajwarchiwach.pl to moduł systemu umożliwiający dostęp on-line do zgromadzonych danych (prezentowane są tu też skany zdigitalizowanych archiwaliów z Archiwum Państwowego w Poznaniu, Lublina, Warszawy, Łodzi, oraz Instytutu Hoovera w Nowym Jorku)

28
cze
Kolokwium
Klaus Dittrich (Institute of Education, Hong Kong)
Czytaj więcej