Nota biograficzna

Urodzona w 1983 r. w Nowym Sączu; studiowała religioznawstwo oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; 2007-2008 studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; 2008-2013 studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; 09/2011-01/2013 stypendystka KAAD;  2013 obrona pracy doktorskiej pt. „Biskup Carl Maria Splett w pamięci historycznej”; od 15.11.2014 r. pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym Regionalność i powstawanie regionów i realizowany jest w ramach projektu naukowego Podlasie i Dolne Łużyce: wizerunek i internalizacja w dyskursie kulturowym i społecznym w XIX i na początku XX wieku.

Inne zainteresowania badawcze:

•    Religia i polityka
•    Procesy tożsamościowe
•    Kultura pamięci
•    Totalitaryzm
•    Ucieczka i wypędzenie


Publikacje

Publikacje książkowe

Zmienność pamięci. Biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2017 (seria „Monografie”, t. 131), ISBN 978-83-8098-268-0.

Religia w czasach Trzeciej Rzeszy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, ISBN 978-83-7611-745-4.

Artykuły

Motyw historyczny a wizerunek regionu Podlasia w dyskursie literackim, w: Regionalizm literacki - historia i pamięć, wyd. przez Zbigniew Chojnowski, Elżbieta Rybicka, Kraków 2017, str. 560-574, ISBN 97883-242-3095-2.

Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Überlegungen im Nachklang der Konferenz „Regionalität als historische Kategorie. Prozesse, Diskurse, Identitäten im Mitteleuropa des 16.–19. Jahrhunderts“, w: Geschichte und Region/Storia e regione 2016, z. 2, str. 128-136.

Wizerunek podlaskiej wsi w XIX wieku – rekonstrukcja obrazu w oparciu o relacje pamiętnikarskie wybranych rodzin szlacheckich, w: Kultura wsi w egodokumentach, wyd. przez Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska, Toruń 2016, str. 63-78, ISBN 978-83-231-3605-7.

Kuchnia codzienna oraz świąteczna na dworach szlacheckich na Podlasiu w XIX wieku, w: Wiktułaty, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, wyd. przez Przemysław Jędrzejewski, Piotr Magiera, Klaudia Skrężyna, Gabriel Szuster, Kraków 2016, str. 177-187, ISBN 978-83-7730-190-6.

12. Joachim Lelewel Debate,‘A Triumphal Procession of Neo-Loberalism? New Aspects of the 1989 Transition’, German Historical Institute, Warsaw, 6th October, 2015, w: “Acta Poloniae Historica”, nr 112, Warszawa 2015, str. 447-451, ISBN 0001-6829.

Kościół w służbie państwa? Postawa kościołów ewangelickich wobec władz narodowosocjalistycznych w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1935, w: "Res Politicae" tom VI, Częstochowa 2015, str. 27-37, ISSN 1897-4066.Zderzenie obrazów – analiza porównawcza jednostronnych kreacji obrazu bpa Carla Marii Spletta w polskiej pamięci przed transformacją polityczną i po niej, w: Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, wyd. przez Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby, Kraków 2015, str. 255-270, ISBN 978-83-65148-36-0.

Das Bild des Bischofs Carl Maria Splett im historischen Gedächtnis in Polen und in Deutschland, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36 nr 1, Wrocław 2014, str. 23-34, ISSN 0137-1126.

Deutsch-polnische Beziehungen in der Freien Stadt Danzig in den ersten Jahren der Regierung der Nationalsozialisten, w: Deutsche und Polen im und nach dem Ersten Weltkrieg. Beiträge der 2. Krobnitzer Gespräche vom 20. Oktober 2011 auf Schloss Krobnitz/Oberlausitz, wyd. przez Steffen Menzel, Martin Munke, Chemnitz: Krobnitzer Hefte 2013, str. 79-91, ISBN 978-3-941003-96-5.

Die Wahrnehmung des Danziger Bischofs Carl Maria Splett durch die deutsche und die polnische Gesellschaft, w: 20 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag. Realpolitische Stichproben aus einer fortschreitenden Völkerverständigung, wyd. przez Gilbert-Hanno Gornig, Berlin 2013, str. 143-151, ISBN 978-3-428-14252-1.

„Nasza ojczyzna Gdańsk” – miasto Gdańsk w pamięci zbiorowej Gdańskich Katolików w Niemczech, w: Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja, wyd. przez Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Urszula Kicińska, Kraków 2013, str. 201-215, ISBN 978-83-64275-06-7.

Przemiany obrazu biskupa Carla Marii Spletta w pamięci historycznej w Polscei w Niemczech na przestrzeni lat, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012, wyd. przez Kamil Dworaczek, Łukasz Kamiński, Warszawa 2013, str. 184-196, ISBN 978-83-7629-476-6.

Elementy „religijne” w ideologii i obrzędach narodowosocjalistycznych Trzeciej Rzeszy, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 34 nr 2, Wrocław 2012, str. 19-37, ISSN 0239-6661.

Kontrowersje wokół postaci biskupa gdańskiego Carla Marii Spletta a pojednanie polsko–niemieckie, w: Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą, wyd. przez Robert Łoś, Jacek Ragina-Zacharski, Łódź 2012, str. 263-273, ISBN 9788375257915.

Umysł zniewolony – rola języka totalitarnego w kreacji iluzorycznej rzeczywistości, w: Polityki językowe: wielojęzyczność i wielojęzykowość w Europie, wyd. przez Renata Jankowska, B. Nowosad, Katowice 2011, str. 215-228, ISBN 978-83-928326-6-9.

Europa w okowach nazizmu. Postawa związków religijnych w Niemczech pod rządami narodowych socjalistów, w: Form Europejskie, Kraków 2009, str. 21-36, ISSN 1641-3113.

Hasła encyklopedyczneJozef Maria Hoene Wroński; Książę Jerzy Adam Czartoryski; Pierre Dubois; Wojciech Bogumił Jastrzębowski, w: Europeistyka. Leksykon, wyd. przez. Witold Stankowski, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16572-7.


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Członkostwo: Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES), Stowarzyszenie Edukacja i Kultura dla Demokracji (Education And Culture For Democracy)

09/2011-01/2013 - Stypendystka KAAD

05/2013 - Stypendystka Instytutu Herdera w Marburgu

06/2015 – wyróżnienie w kategorii prac doktorskich w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku – PAN/IPN za pracę „Biskup Carl Maria Splett w pamięci historycznej”


19
lis
Wykład
Doc. Pavel Himl „Maszyna do rozpoznawania indywidualności i tłumienia rewolucji. Policja w Czechach 1770-1815.“
Czytaj więcej