Nota biograficzna

Urodzona w 1982 r. w Zwickau; 2001-2008 – studia magisterskie na Wydziale Kulturoznawstwa, Historii Sztuki i Bohemistyki/Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku i Uniwersytecie Karola w Pradze; studentka asystująca w GWZO (Centrum Badań nad Historią i Kulturą Europy Środkowo-Wschodniej) na Uniwersytecie w Lipsku; 2008-2010 – koordynatorka projektu festiwalu filmowego „Ausnahme│Zustand”; 2010-2014 – doktorantka na Graduate School „Global and Area Studies” w Lipsku; w styczniu 2015 – obrona pracy doktorskiej z dziedziny Porównawczej historii kultury i społeczeństwa współczesnej Europy o politycznych dyskursach martyrologicznych w socjalizmie państwowym i postsocjalizmie; od lutego 2015 – pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym NIH nr 5 (Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności) i realizowany w ramach projektu naukowego „Oryginalny Blok Wschodni? Reprezentacje państwowego socjalizmu w turystyce po miastach Europy Środkowo-Wschodniej”.

Inne zainteresowania badawcze:
•    Opozycja i dysydenci w Europie Środkowo-Wschodniej
•    Polityka historyczna i kultura pamięci
•    Postsocjalizm
•    Public History


Publikacje

Monografie

Vermächtnispolitik. Jan Palach und Oskar Brüsewitz als politische Märtyrer, Göttingen 2016

Wydawnictwa

Wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską i Katrin Stoll: Verordnete Geschichte? Zur Dominanz nationalistischer Narrative in Polen, in: Zeitgeschichte-online, Juli 2016, URL: www.zeitgeschichte-online.de/thema/verordnete-geschichte.

Artykuły

Wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską i Katrin Stoll: Verordnete Geschichte? Zur Dominanz nationalistischer Narrative in Polen (Einführung), w: Zeitgeschichte-online, Juli 2016, URL: www.zeitgeschichte-online.de/thema/verordnete-geschichte-zur-dominanz-nationalistischer-narrative-polen.

An Ordinary Man, a National Hero, a Polish Palach? Some Thoughts on the Memorialization of Ryszard Siwiec in the Czech-Polish Context, w: Acta Poloniae Historica 112 (2016), str. 295-313.

Jan Hus im 20. Jahrhundert – Politisierung und Symboldynamik // Jan Hus ve 20. století – politizace a dynamika symbolů, w: Jan Hus. Wege der Wahrheit // Cesty Pravdy [Katalog do wystawy o tej samej nazwie], red. Marius Winzeler, Zittau 2015, str. 173-180.

Der 17. November. Variationen über das Motiv „studentischer Märtyrer“ in der Tschechoslowakei, w: Hallama, Peter / Stach, Stephan (red.): Gegengeschichte – Zweiter Weltkrieg und Holocaust im ostmitteleuropäischen Dissens, Leipzig 2015, str. 163-186.

Jan Palach als Opferheld. Vermessungen an der Bruchzone zwischen viktimisierender und heroisierender Erinnerung, w: Dietmar Müller / Adamantios Skordos (red.): Leipziger Zugänge zur rechtlichen, politischen und kulturellen Verflechtungsgeschichte Ostmitteleuropas, Leipzig 2014, str. 263-275.

Jan Palach als oppositioneller Märtyrer? Zur Handhabe eines „absoluten Opfers“, w: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 4 (2013), str. 108-114.

Märtyrer – Opfer – Helden? Selbstverbrennungen im Ostblock, w: helden.heroes.héros. E-Journal zu Kulturen des Heroischen 1 (2013), str. 40-52.

Theaterwelten zwischen Nation und Staat. Tschechisches und Deutsches Theater in Prag in der Zwischenkriegszeit, w: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 2 (2011), str. 389-415.

Jan Palachs Totenmaske. Das menschliche Antlitz des Sozialismus, w: Themenportal Europäische Geschichte (2010), URL: www.europa.clio-online.de/2010/Article=460.


Recenzje

Stachel, Peter / Thomsen, Martina (red.): Zwischen Exotik und Vertrautem. Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten, Bielefeld 2014, w: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 1 (2016), str. 220-222.

[recenzja z wystawy] Gescheitert? Ein Besuch im Museum des Warschauer Aufstands (Muzeum Powstania Warszawskiego) w Warszawie, w: WerkstattGeschichte 71, str. 111-115.

Klinge, Sebastian: 1989 und wir. Geschichtspolitik und Erinnerungskultur nach dem Mauerfall. Bielefeld 2015, w: H-Soz-Kult, 11.02.2016, URL:  www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-22683.

Blažek, Petr / Eichler, Patrik / Jareš, Jakub (red.): Jan Palach ’69. Prag 2009, w: H-Soz-u-Kult, 21.09.2010, URL: www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-15270.

Černý, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945–1955 [Das Schicksal des tschechischen Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg. Theater und Gesellschaft 1945–1955], Praha 2007, w: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 1 (2008), str. 311-313.


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Członkini International Society for Cultural History i International Federation of Public History

2016 Nagroda im. Katharina Windscheid

od sierpnia 2015 rzeczniczka pracowników naukowych w NIH w Warszawie

2010-2014 Stypendium doktoranckie Evangelisches Studienwerk Villigst

2007 Stypendia na koszty podróży Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) i Niemiecko-Czeskiej i Niemiecko-Słowackiej Komisji Historyków

2004/2005 Stypendium Go East Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) (Studia na Uniwersytecie Karola w Pradze)


10
sty
Kolokwium
Polina Barvinska (Metschnikow-Universität Odessa)
Czytaj więcej