Rada naukowa

We wszystkich zagadnieniach naukowych Niemieckiemu Instytutowi Historycznemu doradza 9-osobowa Rada Naukowa. Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Thomas Wünsch (Uniwersytet w Pasawie).  Członkowie Rady, która zbiera się przynajmniej raz w roku na dwudniowe obrady, wybierani są każdorazowo na 4-letni okres kadencji, z możliwością jej jednokrotnego przedłużenia.


prof. dr hab. Bogusław Dybaś

Dyrektor
Stacji Naukowej PAN w Wiedniu


prof. dr hab. Frank-Lothar Kroll

Politechnika w Chemnitz
Historia Europy XIX i XX wieku


prof. dr hab. Michaela Marek

Instytut Historii Sztuki i Historii Obrazu (Institut für Kunst- und Bildgeschichte) Uniwersytetu Humbóldtow w Berlinie
Profesor historii sztuki


prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Profesor zwyczajny w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk


prof. dr hab. Gertrud Pickhan

Zastępczyni Przewodniczącego
Wolny Uniwersytet Berlin
Katedra Historii Europy Wschodniej

prof. dr hab. Thomas Wünsch

Przewodniczący
Uniwersytet w Pasawie
Katedra Nowszej i Najnowszej Historii i Kultur Europy Wschodniej

19
lis
Wykład
Doc. Pavel Himl „Maszyna do rozpoznawania indywidualności i tłumienia rewolucji. Policja w Czechach 1770-1815.“
Czytaj więcej