Eli Bir (Ben Gurion University of the Negev, Israel): Jewish education in Poland between the two wars-pragmatic of belief?
śro. 06.05.2015 | 11:00
Warszawa
8 maja: nieumiejscowione miejsce pamięci? Międzynarodowe i interdyscyplinarne aspekty.Warsztaty organizowane przez dr Alexandrę Klein (Berlin), dr Katrin Stoll (Warszawa), dr Annikę Wienert (Berlin/München)
pią. 08.05.2015 | 18:00 -
nie. 10.05.2015 | 12:00
Warszawa
Czytaj więcej
Yuri Radchenko (Institute of Oriental Studies and International Relations, Charkov, Ukraine): OUN, Ukrainian Police and the Holocaust: Case Study of Generalbezirk Tschernigow (1941-1943)"
śro. 20.05.2015 | 11:00
Warszawa
Prof. dr hab. Michael Borgolte: Mediawistyka i historia globalna
wto. 26.05.2015 | 18:00
Warszawa
Czytaj więcej
11 Debata Lelewelowska: Stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i koniec zimnej wojny. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie po czterdziestu latach.
wto. 02.06.2015 | 18:00
Warszawa
Czytaj więcej
Margarete Wach (Universität Siegen): Archäologie des Amateurfilms. Ausgrabungen zur visuellen Kultur in der VR Polen: Geschichte – System – Praxis
śro. 03.06.2015 | 11:00
Warszawa
Kultury przemocy od wojen kolonialnych po teraźniejszość: Konferencja Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Niemieckiego Komitetu Historii ds. Drugiej Wojny Światowej, we współpracy z Uniwersytetem Poczdamskim
czw. 04.06.2015 | 16:15 -
sob. 06.06.2015 | 12:00
Poczdam
Czytaj więcej
Przynależność, lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku w okresie modernizmu: Kompleks badawczy w obliczu zmian?: Dyskusja w formie warsztatów
wto. 09.06.2015 | 14:00 -
śro. 10.06.2015 | 18:00
Warszawa
Czytaj więcej
Prof. dr hab. Wolfgang Schmale: Malowana historia cywilizacji w XVIII wieku
wto. 16.06.2015 | 18:00
Warszawa
Czytaj więcej
Václav Šmidrkal (Karls- Universität Prag, Tschechien: Die Öffentlichkeitsarbeit der sozialistischen Armeen am Beispiel der Filmproduktion
śro. 17.06.2015 | 11:00
Warszawa
Opowieści radiowe o "Ucieczce i wypędzeniu": Warsztaty dot. zainicjowania nowych projektów badawczych. Wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Carla v. Ossietzky'ego w Oldenburg, placówką badawczą Historia Radia w Niemczech Północnych w I
czw. 18.06.2015 | 09:30 -
pią. 19.06.2015 | 12:00
Frankfurt nad Menem
Czytaj więcej
Hanna Mazheika (University of Aberdeen, United Kingdom): From Text to Network: Confessional Contacts and Textual Exchange between Early Modern Britain and the Grand Duchy of Lithuania
śro. 01.07.2015 | 11:00
Warszawa
"Zmienione uwarunkowania i stosunki". Zdjęcia rodzinne jako źródło historii wschodnioeuropejskiej 1944-1960 (część III): Z powodów organizacyjnych warsztaty „Zmienione uwarunkowania i stosunki“. Zdjęcia rodzinne jako źródło wschodnioeurop
czw. 03.09.2015 | 09:00 -
pią. 04.09.2015 | 16:00
Warszawa
Anka Steffen (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder): 'Global Players?' - Die Hirschberger Leinwandkaufleute im 18. Jahrhundert. Eine Fallstudie.
śro. 09.09.2015 | 11:00
Warszawa
Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych: XV Międzynarodowa Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Uniwersytet i. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, organizowana we współpracy z Uniwersytetem im. Fri
śro. 09.09.2015 | 17:00 -
pią. 11.09.2015 | 18:00
Warszawa
Czytaj więcej
24
paź
Prezentacja książki
Promocja książki. Od imperiów do narodów. Wojna i transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej 1914-1923
Czytaj więcej