1. Debata Lelewelowska: Kim był Gall Anonim? O pochodzeniu i czasach autora najstarszej polskiej kroniki.

Debata Lelewelowska

czw. 12.02.2009 | 16:30 -
czw. 12.02.2009 | 18:00
Warszawa

Dyskusja z udziałem Daniela Bagi, Johannesa Frieda, Tomasza Jasińskiego.

                                                                

Debaty Lelewelowskie organizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny to forum, na którym dyskutowane będą aktualnie kontrowersyjne zagadnienia polskiej historii w kontekście europejskim. W debatach uczestniczyć będą czołowi przedstawiciele polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich oraz międzynarodowych nauk historycznych, podejmujący kontrowersyjną dyskusję panelową, do której zapraszana będzie także publiczność. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest skonfrontowanie nie tylko sprzecznych, wykluczających się często tez i opinii, ale także doprowadzenie do intensywnej wymiany poglądów różnorodnych naukowych środowisk historycznych. Dzięki temu nastąpi zgłębienie omawianej kwestii, jak również zaoferowane zostaną możliwości różnorakiego podjeścia metodycznego do danego problemu.

Patronem forum jest "ojciec" polskiej nauki historycznej, urodzony w 1786 r. w Warszawie, zmarły w 1861 r. w Paryżu uniwersalny historyk i polityk Joachim Lelewel. Jego prace historiograficzne odnoszą się w równym stopniu do historii Polski, jak i jej ponadnarodowych uwarunkowań europejskich, co stanowi istotę Debat Lelewelowski

10
gru
Dyskusja panelowa
Berlin pisarzy. Polsko-czeska jesień literatury 2018
Czytaj więcej