Dr. Karsten Holste (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Kolokwium

śro. 30.08.2017 | 11:00
Warszawa

Tuch, Tumult und Tyrannei in einer frühneuzeitlichen polnischen Kronstadt. Sozial- und mikro-geschichtliche Untersuchungen zur Bürgerschaft von Fraustadt (Wschowa) in transnationaler Perspektive

22
lut
Prezentacja książki
Dlaczego i w jaki sposób trzeba pisać podręczniki do historii z transnarodowej perspektywy? Prezentacja powstałego we współpracy polsko-niemieckiej podręcznika "Europa – nasza historia", tom II: Okres nowożytny
Czytaj więcej