Polsko-niemieckie seminarium naukowe z udziałem doktorów i doktorantów prof. Bernda Martina (Fryburg Bryzgowijski)

Kolokwium

sob. 14.06.2003 | 09:30 -
sob. 14.06.2003 | 14:00
Warszawa

Karina Pryt: Kontakty kulturalne między Niemcami Hitlera a Polską doby Piłsudskiego (projekt pracy doktorskiej, wykład w jezyku polskim)

Astrid Irrgang: Powstanie Warszawskie w świetle listów żołnierza Wehrmachtu. Sposób postrzegania i przedstawiania (projekt pracy doktorskiej, wykład w języku polskim)

dr Nicolas Berg: Auschwitz a historiografia zachodnioniemiecka (prezentacja pracy doktorskiej, wykład w języku niemieckim)

24
kwi
Wykład
prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska (Poznań): Nazizm – komunizm: protokół rozbieżności
Czytaj więcej