Warsztaty historyczne

Kolokwium

pią. 26.10.2001 | 14:00 -
nie. 28.10.2001 | 18:00
Warszawa

warsztaty historyczne NIH w Warszawie i NIH w Paryżu

26-28 października 2001 w Warszawie

przy współpracy z NIH Londynie i NIH w Rzymie

28
lis
Wykład
Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec): Eksport Europy Środkowej czy zerwanie ciągłości historii? Powojenna emigracja polityczna w Australii: studium przypadku emigracji z Czechosłowacji w latach 1948–1989
Czytaj więcej