War Children in the Post-war: A West-East perspective on child policies, child experiences and war childhood remembrance cultures in Europe since 1945

Konferencja

czw. 13.12.2012 | 09:00 -
czw. 13.12.2012 | 14:00
Wiedeń

Organizatorzy konferencji: Dr. Machteld Venken, Ludwig Boltzmann Institute forEuropean History and Public Spheres and Dr. Maren Röger, German Historical Institute Warsaw

28
lis
Wykład
Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec): Eksport Europy Środkowej czy zerwanie ciągłości historii? Powojenna emigracja polityczna w Australii: studium przypadku emigracji z Czechosłowacji w latach 1948–1989
Czytaj więcej