Wizerunki innych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ciągłość i zmiana we wzajemnym postrzeganiu w latach 1968 - 1989

Konferencja

czw. 15.11.2012 | 16:00 -
sob. 17.11.2012 | 13:30
Warszawa

Międzynarodowa konferencja, organizatorzy: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH),
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS),
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN);
we współpracy z Katedrą Studiów Kulturalnych i Krajoznawczych Europy Środkowowschodniej Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

Program

Sprawozdanie z konferencji

24
sty
Kolokwium
Michael Skalski (University of North Carolina at Chapel Hill, Chapell Hill)
Czytaj więcej