Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych latach po Holocauście / To stay or go? Jews in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust

Konferencja

pon. 05.12.2011 | 09:30 -
śro. 07.12.2011 | 20:00
Warszawa

Międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie i Instytutem Północno-Wschodnim w Lüneburgu przy Uniwersytecie w Hamburgu

Program

10
gru
Dyskusja panelowa
Berlin pisarzy. Polsko-czeska jesień literatury 2018
Czytaj więcej