Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych latach po Holocauście / To stay or go? Jews in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust

Konferencja

pon. 05.12.2011 | 09:30 -
śro. 07.12.2011 | 20:00
Warszawa

Międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie i Instytutem Północno-Wschodnim w Lüneburgu przy Uniwersytecie w Hamburgu

Program

22
lut
Prezentacja książki
Dlaczego i w jaki sposób trzeba pisać podręczniki do historii z transnarodowej perspektywy? Prezentacja powstałego we współpracy polsko-niemieckiej podręcznika "Europa – nasza historia", tom II: Okres nowożytny
Czytaj więcej