Prof. dr David Frick (University of California, Berkeley): Wykład w ramach konferencji "Różnorodność etniczna i wyznaniowa w dawnej Rzeczpospolitej w perspektywie porównawczej"

Wykład

pon. 19.06.2017 | 18:00
Warszawa

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na polski.

10
lip
Konferencja
Border-Making and Its Consequences – interpreting evidence from the “post-colonial” and “post-imperial” 20th Century
Czytaj więcej