Prof. dr David Frick (University of California, Berkeley): Wykład w ramach konferencji "Różnorodność etniczna i wyznaniowa w dawnej Rzeczpospolitej w perspektywie porównawczej"

Wykład

pon. 19.06.2017 | 18:00
Warszawa

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na polski.

22
lis
Kolokwium
Maren Hachmeister (Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Monachium)
Czytaj więcej