prof. dr hab. Dieter Pohl (Klagenfurt): Perspektywy regionalne Europy Wschodniej w okresie okupacji niemieckiej

Wykład

śro. 17.05.2017 | 19:00
Warszawa

Wykład otwierający warsztaty „Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja ciechanowska pod okupacją niemiecką 1939–1945“

28
lis
Wykład
Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec): Eksport Europy Środkowej czy zerwanie ciągłości historii? Powojenna emigracja polityczna w Australii: studium przypadku emigracji z Czechosłowacji w latach 1948–1989
Czytaj więcej