prof. dr hab. Pavel Kolář: Poststalinizm. Ideologia i utopia pewnej epoki

Wykład

wto. 21.03.2017 | 18:00
Warszawa

Po tajnym referacie Chruszczowa z 1956 roku komunizm zaczął się chwiać. Późniejszy okres bywa zwykle przedstawiany jako upadek tej ideologii, natomiast Pavel Kolář pokazuje inną perspektywę, interpretując destalinizację jako początek nowej epoki. Demonstruje, że komunistyczne uniwersa znaczeń także w dobie poststalinizmu były nacechowane utopijnymi wizjami. Ich istotą nie było już jednak niepohamowane dążenie do idealnego ustroju społecznego, lecz stopniowa poprawa istniejącej sytuacji. Wychodząc poza historię komunizmu, wykład porusza kwestię, jak przekształcają się nowoczesne ideologie, budując nowy konsensus władzy.

Pavel Kolář (ur. 1974), profesor historii porównawczej i transnarodowej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Zajmuje się współczesną historią europejską (przede wszystkim dziejami Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej). Specjalizuje się w historii dyktatur komunistycznych, dziejach historiografii, historii nacjonalizmu, historii przemocy. Ostatnio opublikował: Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche (2016) und Co byla normalizace? Eseje o pozdním socialismu
(2016, wraz z Michalem Pullmannem).

ZAPROSZENIE

22
paź
Wykład
Dr Zdeněk Uhlíř "Społeczność wiejska i społeczeństwo otwarte w Czechach w XIV wieku"
Czytaj więcej