Prof. em. dr hab. Alfons Söllner (Berlin): Jürgen Habermas jako polityczny intelektualista

Wykład

wto. 26.09.2017 | 18:00
Warszawa

W ramach cyklu „Wykłady wtorkowe

Habermas jest obecnie jednym z najbardziej znanych intelektualistów, i to nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. W jego biografii intelektualnej widoczny jest rozwój, odzwierciedlający trzy okresy niemieckiej historii współczesnej, a zarazem imponujący proces internacjonalizacji:

I.    Lata 60. i 70. XX w.: Szkoła frankfurcka, ruch studencki i „zmiana tendencji“ – rozwój Habermasa jako „politycznego” profesora 

II.    Lata 80. i 90. XX w.: Od rewizjonizmu historycznego do patriotyzmu konstytucyjnego – Habermas jako publiczny intelektualista

III.    Około roku 2000: Demokracja postnarodowa i obywatelstwo świata – Habermas jako międzynarodowy działacz na rzecz „projektu Europa“.

Przez pięćdziesiąt lat Habermas w sposób istotny wpływał na rozwój kultury politycznej. Dzięki „awangardowemu wyczuciu relewancji”, które według niego definiuje intelektualistę, stał się czołową postacią społeczeństwa otwartego na świat, niezależnie od tego, czy postrzega się je w kategoriach postępu czy zagrożenia.

Alfons Söllner jest emerytowanym profesorem teorii politycznych i historii idei. W latach 1994–2012 wykładał na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Studiował w Ratyzbonie, Monachium i na Harwardzie. W 1977 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, a w 1986 r. został habilitowany na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W latach 1990/1991 był fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin, w latach 1994–1997 prorektorem Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Söllner zajmuje się m.in. historią oddziaływania uchodźców hitlerowskich, historią nauk politycznych, teoriami politycznymi XX w., estetyką polityczną oraz polityką wobec uchodźców. Wśród jego publikacji można znaleźć takie pozycje jak Peter Weiss und die Deutschen (Peter Weiss i Niemcy, 1988), Deutsche Politikwissenschaftler in der Emigration (Niemieccy politolodzy na emigracji, 1996), Fluchtpunkte. Studien zur politischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts (Miejsca ucieczki. Studium historii idei XX w., 2006), a także Deutsche Frankreich-Bücher aus der Zwischenkriegszeit (Niemieckie książki o Francji z okresu międzywojennego, 2012).

22
paź
Wykład
Dr Zdeněk Uhlíř "Społeczność wiejska i społeczeństwo otwarte w Czechach w XIV wieku"
Czytaj więcej