Michael Skalski (University of North Carolina at Chapel Hill, Chapell Hill)

Kolokwium

śro. 24.01.2018 | 11:00
Warszawa

A Socialist Schengen?: Open Borders among Poland, East Germany, and Czechoslovakia, 1972-1989

07
sty
Wykład
Pavel Kladiwa: „Narodowa mobilizacja ludności wiejskiej na ziemiach czeskich, 1867-1914"
Czytaj więcej