Peter Wegenschimmel (Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien Regensburg)

Kolokwium

śro. 07.02.2018 | 11:00
Warszawa

Den Staat ins Boot holen: Organisationshistorische Perspektive auf die Transformationen der polnischen Schiffbauindustrie

28
lis
Wykład
Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec): Eksport Europy Środkowej czy zerwanie ciągłości historii? Powojenna emigracja polityczna w Australii: studium przypadku emigracji z Czechosłowacji w latach 1948–1989
Czytaj więcej