Historia jako narzędzie legitymizacji polityki zagranicznej. Polska – Niemcy – Rosja – Ukraina

Konferencja

wto. 07.03.2017 | 10:00
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa

Warsztaty we współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie

PROGRAM

07
sty
Wykład
Pavel Kladiwa: „Narodowa mobilizacja ludności wiejskiej na ziemiach czeskich, 1867-1914"
Czytaj więcej