„Mehr als nur Blau-gelb: Region und Nation in der Geschichte der Ukraine / More than just Blue and Yellow: Region and Nation in Ukraine’s History“

Konferencja

pią. 17.06.2016 | 13:00 -
sob. 18.06.2016 | 17:00
Berlin

Konferencja Stowarzyszenia Historyków Europy Wschodniej (Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker e.V.) i Niemiecko-Ukraińskiej Komisji Historyków (Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission), organizowana we współpracy z NIH w Moskwie i NIH w Warszawie, jak również Niemieckim Towarzystwem Wiedzy o Europie Wschodniej (Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.)

PROGRAM

28
lis
Wykład
Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec): Eksport Europy Środkowej czy zerwanie ciągłości historii? Powojenna emigracja polityczna w Australii: studium przypadku emigracji z Czechosłowacji w latach 1948–1989
Czytaj więcej