Prof. Dr. Frank Golczewski (Universität Hamburg): Druga wojna światowa a konstrukcja pamięci narodowej

Wykład

śro. 24.10.2001 | 17:00 -
śro. 24.10.2001 | 17:30
Warszawa

Ludzie, którzy świadomie przeżyli drugą wojnę światową są dziś w podeszłym wieku. Teraźniejszość kształtują pokolenia powojenne. Faktem bezsprzecznym jest jednak, że odniesienie się do wojny stało się przedmiotem kulturowej identyfikacji. Wytworzyły się przy tym pozornie stabilne kategorie, potwierdzane w zrytualizowanych uroczystościach pamięci. Gdy w badaniach historycznych ujawniane są rozbieżności odnośnie tych kategorii, dochodzi do konfliktów. Zjawisko to zostanie przedstawione na przykładach z kontekstu niemieckiego, polskiego i ukraińskiego.

W dyskusji poruszyć można kwestię znaczenia pamięci i niepamięci historycznej w pokonywaniu aktualnych problemów.

(wykład odbędzie się w języku polskim)

07
sty
Wykład
Pavel Kladiwa: „Narodowa mobilizacja ludności wiejskiej na ziemiach czeskich, 1867-1914"
Czytaj więcej