Prof. dr hab. Andreas Rödder (Moguncja): Kto się boi Niemiec? Gabinet luster europejskich percepcji od roku 1870

Wykład

wto. 12.12.2017 | 18:00
Warszawa

W ramach cyklu "Wykłady wtorkowe"

Kiedy sekretarz stanu Bernhard von Bülow powiedział w 1897 roku: „my też domagamy się naszego miejsca w słońcu“, to chociaż położył akcent na „też“, brytyjski dyplomata Eyre Crowe podejrzewał, że Niemcy roszczą sobie prawo do „zapewnienia pierwszeństwa niemieckim ideałom“. I mimo że w XXI wieku obywatele Niemiec czują się solidarnymi Europejczykami, podczas kryzysu zadłużenia w strefie euro Niemcy były krytykowane jako bezduszny hegemon. Niniejszy wykład pragnie połączyć ze sobą dwie narracje. Pierwsza jest strukturalnym opisem niemieckiej  potęgi w Europie od „na poły hegemonicznej pozycji“ Cesarstwa Niemieckiego (Ludwig Dehio) po rolę RFN w Unii Europejskiej po Brexicie. Druga zaś to opowieść o percepcji rozdźwięku między postrzeganiem Niemiec przez nie same a postrzeganiem ich z zewnątrz. To, co Niemcy uważali za swoje przyrodzone prawo, inni odbierali jako ich dążenie do mocarstwowości i zagrożenie. Wykład pragnie pokazać różne modele historyczne – i zapytać o ich współczesne znaczenie.


Andreas Rödder, urodzony w 1967 r., jest od 2005 r. profesorem zwyczajnym historii najnowszej na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Studiował historię i germanistykę w Bonn i Tybindze. W 1995 r. obronił w Bonn rozprawę doktorską „Julius Curtius a niemiecka polityka zagraniczna w latach 1929–1931“, a w 2001 r. habilitował się na Uniwersytecie w Stuttgarcie na podstawie pracy o kulturze politycznej brytyjskich konserwatystów w latach 1846–1868. Był profesorem wizytującym na Brandeis University w Bostonie i w London School of Economics.
Spod pióra Röddera wyszła m.in. książka Die Bundesrepublik Deutschland 1969–1990, wydana w serii Oldenbourg Grundriss der Geschichte (2004), a także monografie Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung (2009) i 21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart (2015). Jest m.in. współredaktorem „Historische Zeitschrift“ i członkiem Kolegium Historycznego Niemieckiej Wspólnoty Badawczej oraz Dyrekcji Naukowej projektu Dokumente zur Deutschlandpolitik.

15
lis
Konferencja
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Góry-Literatura-Kultura". Turystyka górska i alpinizm w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym (XVIII-XXI w.)
Czytaj więcej