Prof. dr hab. Dorothee Wierling: „Szpetny kraj" i "niepojęty lud żydowski". Front wschodni w listach niemiecko-żydowskiej rodziny berlińskiej 1915-1917

Wykład

wto. 27.01.2015 | 18:00 -
wto. 27.01.2015 | 20:00
Warszawa

Wykład weźmie na warsztat ok. 2000 listów, które podczas I wojny światowej wymieniła ze sobą wykształcona, mieszczańska i kultywującej przekonania socjaldemokratyczne rodzina Braunów z Berlina. Na ich podstawie prof. Wierling spróbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób syn Braunów, młody ochotnik Otto Braun, którego ojciec jest Żydem pochodzenia austriackiego, doświadcza frontu wschodniego jako spotkania z obcą kulturą, przesyconą „tym, co żydowskie” i „tym, co słowiańskie”, w jaki sposób porozu-miewa się ze swoją rodziną i jak zmaga się ze swoim życiem „pół-Żyda” w dość antysemickim wojsku. Ów bardzo dobrze udoku-mentowany przykład stanowi punkt wyjścia do kulturowo historycznego spojrzenia na front wschodni, na którym delikatne tożsamości etniczne i narodowe – skonfrontowane z doświadczeniem śmierci na wojnie – muszą zostać na nowo uzgodnione i przeżyte.

Dorothee Wierling jest wicedyrektorką Instytutu Badań nad Historią Najnowszą w Hamburgu. Studiowała historię i anglistykę na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, obroniła pracę doktorską na temat służących w Cesarstwie Niemieckim (Mädchen für Alles. Lebensgeschichten u. Arbeitsalltag städtischer Dienstmädchen um die Jahrhundertwende, Bonn 1987) oraz - na Uniwersytecie Poczdamskim - habilitację na temat pierwszego pokolenia powojennego w NRD (Geboren im Jahr Eins. Der Geburtsjahrgang 1949 in der DDR, Versuch einer Kollektivbiographie, Berlin 2002). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej i historii doświadczeń końca XIX i XX wieku. Jej ostatnia monografia oparta jest na prowadzonej podczas I wojny światowej korespondencji niemiecko-żydowskiej rodziny z Berlina (Eine Familie im Krieg. Leben, Sterben und Schreiben 1914 – 1918, Göttingen 2013). Obecnie bada historię społeczną i historię mentalności kupców hamburskich w XX wieku.

ZAPROSZENIE

24
paź
Prezentacja książki
Promocja książki. Od imperiów do narodów. Wojna i transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej 1914-1923
Czytaj więcej