prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec): Eksport Europy Środkowej czy zerwanie ciągłości historii? Powojenna emigracja polityczna w Australii: studium przypadku emigracji z Czechosłowacji w latach 1948–1989

Wykład

wto. 28.11.2017 | 18:00
Warszawa

Impreza w ramach cyklu „Wykłady wtorkowe

Wykład odbędzie się w języku angielskim. Zapewnimy tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie.

W efekcie zakończenia drugiej wojny światowej i przejęcia władzy przez komunistów nastąpiła ogromna fala emigracji z całej Europy Środkowej. Większość uchodźców, określanych oficjalnie mianem „Displaced Persons”, którzy ubiegali się o azyl w Australii, otrzymała go, a wraz z nim możliwość rozpoczęcia tam nowego życia. Jednak zamiast – jak oczekiwano – zaadaptować się do kultury australijskiej i przeobrazić się w „nowych Australijczyków”, owi przybysze importowali do publicznego i politycznego życia Australii środkowoeuropejskie debaty i problemy polityczne. Wykład opowie o rozdrobnieniu wewnętrznym owej emigranckiej społeczności i jej wpływie na australijskie społeczeństwo, analizując dwie sprzeczne ze sobą narracje historyczne, sformułowane przez oficjalną historiografię australijską i środkowoeuropejską (czechosłowacką) społeczność emigrancką.

Jaroslav Miller jest profesorem historii i byłym dyrektorem Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie jest rektorem tej uczelni. Studiował historię i filologię w Ołomuńcu, Budapeszcie (Central European University) i Oksfordzie. Wziął udział w szeregu pobytów studyjnych na uniwersytetach i innych placówkach naukowych w Kanadzie, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii. W latach 2010/2011 był profesorem wizytującym na University of Western Australia w Perth. Jaroslav Miller zajmuje się m.in. historią miejską, historią myśli politycznej oraz dziejami czeskiej i słowackiej emigracji. Do jego publikacji należą m.in. Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700 (2008); Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe (2010, red. wraz z László Kontlerem) i Český exil v Austrálii (1948–1989) (2016, wraz z Janą Burešovą i Milošem Traplem).

10
gru
Dyskusja panelowa
Berlin pisarzy. Polsko-czeska jesień literatury 2018
Czytaj więcej