Prof. dr hab. Joep Leerssen: Historyzm i mitologia między Polską a Finlandią: dyfuzja kulturowa i tożsamość narodowa

Wykład

wto. 24.03.2015 | 18:00
Warszawa

Kształtowanie się narodów w XIX w. stanowiło, wedle ówczesnego oglądu spraw, polityczną konkretyzację istniejącej wcześniej kulturowej („narodowej”) tożsamości. Dzięki badaniom transnarodowym i porównawczym w ostatnich dziesięcioleciach stało się jasne, że tożsamości te stanowiły część płynnej dynamiki i zyskiwały narodową specyfikę i znaczenie dopiero w wyniku złożonego, wielobiegunowego procesu krystalizacji. Przykładem tegoż są kształtujące się mitologie narodowe krajów bałtyckich (Estonii, Łotwy i Litwy) i ich formowanie się w kontakcie kulturowym z niemiecką, polską i fińską filologią.

 

Joep Leerssen, ur. 1955, jest profesorem Studiów Europejskich na uniwersytecie w Amsterdamie, Studium Komparatystycznego na Uniwersytecie w Aachen i w University College w Dublinie. Od obrony swojej pracy doktorskiej na temat początków irlandzkiego nacjonalizmu kulturowego (1986) wykłada na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1996-2005 był ponadto dyrektorem Instytutu Huizingi (Holenderski Instytut Badań nad Historią Kultury). Jego zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą w pierwszym rzędzie transnarodowych badań nad stereotypami („imagologia”) i historii nacjonalizmu kulturowego. Jest kierownikiem Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN, www.spinnet.eu).

 

ZAPROSZENIE

21
mar
Konferencja
Secularities. Freethinkers in the context of national movements and the foundation of nation states in Europe, 1789–1920
Czytaj więcej