Prof. dr hab. Joep Leerssen: Historyzm i mitologia między Polską a Finlandią: dyfuzja kulturowa i tożsamość narodowa

Wykład

wto. 24.03.2015 | 18:00
Warszawa

Kształtowanie się narodów w XIX w. stanowiło, wedle ówczesnego oglądu spraw, polityczną konkretyzację istniejącej wcześniej kulturowej („narodowej”) tożsamości. Dzięki badaniom transnarodowym i porównawczym w ostatnich dziesięcioleciach stało się jasne, że tożsamości te stanowiły część płynnej dynamiki i zyskiwały narodową specyfikę i znaczenie dopiero w wyniku złożonego, wielobiegunowego procesu krystalizacji. Przykładem tegoż są kształtujące się mitologie narodowe krajów bałtyckich (Estonii, Łotwy i Litwy) i ich formowanie się w kontakcie kulturowym z niemiecką, polską i fińską filologią.

 

Joep Leerssen, ur. 1955, jest profesorem Studiów Europejskich na uniwersytecie w Amsterdamie, Studium Komparatystycznego na Uniwersytecie w Aachen i w University College w Dublinie. Od obrony swojej pracy doktorskiej na temat początków irlandzkiego nacjonalizmu kulturowego (1986) wykłada na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1996-2005 był ponadto dyrektorem Instytutu Huizingi (Holenderski Instytut Badań nad Historią Kultury). Jego zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą w pierwszym rzędzie transnarodowych badań nad stereotypami („imagologia”) i historii nacjonalizmu kulturowego. Jest kierownikiem Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN, www.spinnet.eu).

 

ZAPROSZENIE

07
sty
Wykład
Pavel Kladiwa: „Narodowa mobilizacja ludności wiejskiej na ziemiach czeskich, 1867-1914"
Czytaj więcej