prof. dr hab. Stefan Keym: Polsko-niemieckie stosunki muzyczne w świetle badań nad transferem kulturowym – szanse i perspektywy

Wykład

wto. 30.05.2017 | 18:00
Warszawa

Polskę i Niemcy łączy bogata historia muzycznych korelacji i powiązań. Badania nad transferem kulturowym umożliwiają zróżnicowane metodycznie podejście do tej wielowymiarowej tematyki. Kierują one uwagę na potrzeby kultury przyjmującej, modyfikacje koncepcji przy ich przyswajaniu oraz na dyskurs
o procesach tego przyswajania.
Wykład ogniskuje się na tzw. długim wieku XIX, w którym najpierw zainteresowanie niemieckich liberałów polskimi zrywami narodowymi przed 1848 rokiem odbijało się między innymi w muzyce, później zaś polscy kompozytorzy coraz intensywniej zgłębiali modele niemieckiej tradycji muzyki symfonicznej. Przy okazji uwypuklą się odmienne tradycje wyważania rangi czynników estetycznych i politycznych.
Tę główną część wykładu uzupełnią porównawcze obserwacje dotyczące innych epok, zwłaszcza zagadnień związanych z europejską modą na poloneza w XVIII wieku i wzajemnymi polsko-niemieckimi wpływami w muzyce awangardowej po roku 1945.

Stefan Keym studiował muzykologię, germanistykę i historię w Moguncji, Paryżu (na Sorbonie) i Halle; w 2001 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze; od 2002 r. jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu w Lipsku; w 2008 r. habilitował się na podstawie pracy Symfoniczny transfer kulturowy. Badania na temat pobytów studyjnych polskich kompozytorów w Niemczech i ich podejścia do tradycji symfonicznej w latach 1867–1918, w tymże roku otrzymał nominację profesorską; pracował w charakterze profesora wizytującego i zastępczego w Tybindze, Zurychu, Berlinie (Uniwersytet Humboldtów) i Hamburgu; od 2016 r. zajmuje stanowisko profesora współczesnej historii muzyki na Université Toulouse Jean Jaurès.

ZAPROSZENIE

06
gru
Konferencja
Doroczna Konferencja ASEEES, Boston
Czytaj więcej