Prof. Dr. Peter Haslinger: Eksperci i granice: Polska, Czechosłowacja i Węgry 1918-1921

Wykład

wto. 24.02.2015 | 18:00
Warszawa

Eugeniusz Romer i Pál Teleki stanowią najprawdopodobniej najlepsze przykłady tego, że podczas wytyczania granic w 1919/20 r. eksperci grali centralną rolę w ustalaniu terytoriów nowopowstałych państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Jakie strategie stosowano podczas całej procedury? Jak zmieniała się argumentacja w przededniu, podczas i po podparyskich negocjacjach pokojowych? W jaki sposób strony porozumiewały się ze sobą i jak kształtowała się relacja między podejmującymi decyzje politykami a naukowcami? Wykład będzie starał się udzielić odpowiedzi na te pytania. W centrum analizy znajdzie się Polska, jednak w ujęciu porównawczym z Czechosłowacją i Węgrami. Wykład koncentrować się będzie na analizie dyskursów, kartografii oraz okoliczności politycznych, w których działali eksperci.

Peter Haslinger jest dyrektorem Instytutu Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią w Marburgu, a także profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej na uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen i w interdyscyplinarnym Gießeńskim Centrum Europy Wschodniej. W 2014 r. jako fellow Kolegium Imre Kertésza w Jenie prowadził badania w temacie „Wschód Europy w XX w. Doświadczenia historyczne w perspektywie porównawczej”. Obszarami jego zainteresowań są m.in. historia Europy Środkowo-Wschodniej po 1848 r., historia dyskursu i porządku wiedzy, spatial turn i historia kartografii, polityka językowa, problematyka mniejszości, migracje przymusowe. Jest rzecznikiem Leibniz Graduate School „Historia, Wiedza, Media w Europie Środkowo-Wschodniej“ oraz zespołu „Cyfrowe nauki historyczne” w Niemieckim Związku Historyków i Historyczek, a także członkiem rady naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

ZAPROSZENIE

17
gru
Wykład
Dr. Felix Jeschke: „Czesi na wybrzeżu Adriatyku: naród i morze w Europie Południowo-Wschodniej, 1890-1938"
Czytaj więcej