Prof. Dr. Maciej Górny: Bevor die Unabhängigkeit ausbrach. Ostmitteleuropa 1914–1918

Vortrag

Do. 15.03.2018 | 18:00 Uhr
Prof. Dr. Maciej Górny
Warschau

EINLADUNG

Der Vortrag in polnischer Sprache wird simultan ins Deutsche gedolmetscht.

Im Rahmen der Reihe „Deutsch–Polnische Wissenschaftliche Begegnungen“

Eine Veranstaltung der Societas Humboldtiana Polonorum, Abteilung Warschau in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut Warschau, der Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Warschau sowie der Deutschen Botschaft Warschau

Veranstaltungsort: DHI Warschau, Al. Ujazdowskie 39

Maciej Górny
Zanim wybuchła niepodległość. Europa Środkowo-Wschodnia 1914–1918
Z perspektywy czasu przeszłe wydarzenia nabierają sensu, którego z bliska nie da się dostrzec. Ta zasada zarazem ułatwia i utrudnia pracę historyków. Ułatwia, daje im bowiem narzędzia do zrozumienia głębokich i długotrwałych procesów, niewidocznych dla współczesnych. Utrudnia, bo przy okazji łatwo popaść w teleologię, czyli przekonanie, że historia musiała dotrzeć do tego punktu, w jakim się właśnie znalazła. A przecież historia nic nie musi.
Zmiany terytorialne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1918 roku a szczególnie powstanie niepodległych państw należą do grupy podwyższonego ryzyka teleologii. Trudno się zresztą dziwić skłonności do spoglądania na przeszłość z perspektywy spełnionego marzenia o politycznej suwerenności, irredenty albo zdobyczy terytorialnych (naturalnie „powracających do macierzy”, od której je tylko czasowo oderwano). Wykład spróbuje od takiej perspektywy odejść. Zamiast koncentrować się na polityce, skupi się na procesach społecznych i kulturowych, zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej po 1914 roku. Będzie w nim mowa o początkowej lojalności wobec imperiów i narastającej „etnicyzacji” życia społecznego i politycznego, o zmianach w sytuacji robotników, chłopów i klasy średniej, o problemach wojennej gospodarki i zaopatrzenia. To współoddziaływanie takich lokalnych i ponadlokalnych fenomenów stworzyło warunki, w których organizacje ruchów narodowych mogły przystąpić do realizacji nawet najbardziej maksymalistycznych postulatów, włącznie z kompletną zmianą politycznej mapy Europy Środkowo-Wschodniej.

17
Dez
Vortrag
Dr. Felix Jeschke: Tschechen an der Adriaküste: Nation und Meer im südosteuropäischen Raum, 1890-1938
Mehr lesen