Neuerscheinung: Politika odkazu

Jan Palach und Oskar Brüsewitz, der außerhalb Deutschlands wenig bekannt ist, verbindet ein ähnliches Schicksal. Nicht nur zündete sich Brüsewitz, Pfarrer in der Nähe von Zeitz in der DDR, im August 1976 aus Protest gegen das kommunistische Regime selbst an. Er wurde auch wie Palach zum politischen Märtyrer stilisiert. In ihrem Buch zeigt die Autorin, wie die Vorstellung von Palach und Brüsewitz auf symbolischer Ebene zwischen "Opfer" und "Held" oszilliert und welche Funktionen beide als Diskursfiguren für verschiedene – westliche und östliche – Akteure erfüll(t)en. 

 

Jana Palacha a Oskara Brüsewitze, který je mimo Německo jen málo známý, spojuje podobný osud. Není tomu tak jenom proto, že se Brüsewitz, farář působící v Zeitzu v Německé demokratické republice, na protest proti komunistickému režimu v srpnu roku 1976 upálil, ale i z toho důvodu, že se z něj podobně jako z Palacha stal politický mučedník. Autorka v knize ukazuje, že pojetí Palacha a Brüsewitze v symbolické rovině osciluje mezi „obětí“ a „hrdinou“, a to v návaznosti na funkce, které mají jako diskurzivní postavy z pohledu různých (západních i východních) aktérů plnit.

 

Sabine Stach, Politika odkazu, aus dem Dt. Zdeněk Hartmann, Academia Verlag, Praha 2021, S.625, Preis 650 Kč, ISBN 978-80-200-3177-8

02
Jun
Tagung
Leisure History(ies): The Significance of Summer in the Biography
Mehr lesen