Stellenausschreibung

Unter dem Titel "Europas Gegenbewegungen. Euroskeptische Verflechtungen von den Anfängen der Europäischen Integration bis heute" schließen sich die drei Institute der Max Weber Stiftung in London, Rom und Warschau mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung zusammen und ermöglichen so interdisziplinäre und internationale Perspektiven auf ein europäisches Thema. Das Projekt erforscht eurokritische Stimmen in Vergangenheit und Gegenwart.

Für unser internationales Projekt zum Thema Europaskepsis suchen wir ab dem 1. April 2021 zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/innen:

 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

należący do Max Weber Stiftung oferuje z dniem 1 kwietnia 2021 stanowisko postdoktoranckie (pracownik lokalny, pełny etat):

pracownik naukowy

Stanowisko osadzone jest w projekcie „Ruchy antyeuropejskie. Eurosceptyczne powiązania od poczatków integracji europejskiej“, realizowanego we współpracy Instytutów Historycznych w Warszawie, Rzymie i Londynie, jak również Instytutu Badań Społecznych w Hamburgu. 

Instytut w Warszawie będzie się koncentrował na badaniach dotyczących Polski w kontekście europejskim, przy czym w związku z przypisaniem stanowiska do realizowanego w Instytucie programu badawczego nr 5 (Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności) pożądane jest uwzględnienie perspektyw historiograficznych i/lub elementów historyczno-kulturowych, czy też historyczno-politycznych.

Do zadań należeć będzie w szczególności prowadzenie samodzielnych prac badawczych, współpraca w ramach projektu, organizacja wydarzeń naukowych oraz współpraca ze stypendystami Instytutu.

Kandydaci powinni posiadać tytuł doktora z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych; dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, (znajomość języka niemieckiego jest mile widziana, nie jest jednak warunkiem zatrudnienia) oraz mieć doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zatrudnienie zawarte zostanie wstępnie na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Miejscem pracy jest zasadniczo Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie jest pracodawcą przyjaznym rodzinie, który ze szczególną troską podchodzi do łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową oraz do równouprawnienia.

Informację o projekcie można znależć tu: Informacja o projekcie

Zgłoszenia wraz ze zwyczajowymi dokumentami oraz szkicem projektu dotyczącego powyższego zakresu tematycznego należy przesyłać do Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, do dnia 20 lutego 2021 r., pod hasłem: "Bewerbung_ES", pocztą zwykłą lub elektroniczną, na adres:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa

bewerbungen@dhi.waw.pl

Download Stellenausschreibung PL 

 

___________________

 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

należący do Max Weber Stiftung oferuje z dniem 1 kwietnia 2021 stanowisko (pracownik lokalny, praca w wymiarze 26 godzin tygodniowo): 

pracownik naukowy

Stanowisko osadzone jest w projekcie „Ruchy antyeuropejskie. Eurosceptyczne powiązania od początków integracji europejskiej“, realizowanego we współpracy Instytutów Historycznych w Warszawie, Rzymie i Londynie, jak również Instytutu Badań Społecznych w Hamburgu. 

Instytut w Warszawie będzie się koncentrował na badaniach dotyczących Polski w kontekście europejskim, przy czym w związku z przypisaniem stanowiska do realizowanego w Instytucie programu badawczego nr 5 (Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności) pożądane jest uwzględnienie perspektyw historiograficznych i/lub elementów historyczno-kulturowych, czy też historyczno-politycznych.

Do zadań należeć będzie w szczególności prowadzenie samodzielnych prac badawczych, współpraca w ramach projektu, organizacja wydarzeń naukowych oraz współpraca ze stypendystami Instytutu.

Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych; dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, (znajomość języka niemieckiego jest mile widziana, nie jest jednak warunkiem zatrudnienia) oraz mieć doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zatrudnienie zawarte zostanie wstępnie na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Miejscem pracy jest zasadniczo Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie jest pracodawcą przyjaznym rodzinie, który ze szczególną troską podchodzi do łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową oraz do równouprawnienia.

Informację o projekcie można znaleźć tutaj: Informacja o projekcie  

Zgłoszenia wraz ze zwyczajowymi dokumentami oraz szkicem projektu dotyczącego powyższego zakresu tematycznego należy przesyłać do Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, do dnia 20 lutego 2021 r., pod hasłem: "Bewerbung_ES_D", pocztą zwykłą lub elektroniczną, na adres:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich

Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa

bewerbungen@dhi.waw.pl

Download Stellenausschreibung PL 

04
Mär
Tagung
Adel ohne Grenzen? Identitäten und Repräsentation zwischen Königlichem Preußen und Herzogtum Preußen
Mehr lesen