Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk: Omówienie spisu treści książki i rozdziału: Tworzenie pierwszych założeń i instytucji propagandy historii Polski wobec Niemiec

Kolloquium

Wed. 14.02.2024 | 11:00 o' clock
Dr. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk
Warschau

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk: Omówienie spisu treści książki i rozdziału: Tworzenie pierwszych założeń i instytucji propagandy historii Polski wobec Niemiec (1918-1925)

Das Kolloquium findet auf Polnisch statt.

22
Apr
Conference
Workshop „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Read more