Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady

Kolloquium

Wed. 25.05.2022 | 11:00 o' clock
Dr. Łukasz Krzyżanowski
Warsaw

Polnischsprachiges Kolloquium

07
Dec
Kolloquium
Volodymyr Pylypenko (Ukraine): Publicystyka polska o Kozakach w II pol. XVII wieku: nowe państwo kozackie vs rebelia.
Read more