Iryna Hnidyk (Ukraine): Europa Środkowo-Wschodnia w ramach koncepcji jedności europejskiej w wizji św. Jana Pawła II (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy)

Kolloquium

Wed. 30.11.2022 | 11:45 o' clock
Warsaw

Iryna Hnidyk (Ukraine): Europa Środkowo-Wschodnia w ramach koncepcji jedności europejskiej w wizji św. Jana Pawła II (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy)

more information

01
Feb
Kolloquium
Mindaugas Klovas (Institute of Lithuanian History, Vilnius): The Treasury of Vilnius City in the 15th-18th Centuries
Read more